Ücret Komitesi

Holding Yönetim Kurulu'nun 29.03.2018 tarihli kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak Ücret Komitesi oluşturulmuştur. Komitede, yönetim kurulu üyelerimizden Neriman Ülsever Komite Başkanı olarak, Murat Gigin ve Sinan Uzan ise Komite Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Ücret komitesi;

  1. Yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilmesinde kullanılacak ilke, kriter ve uygulamaları şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler ve bunların gözetimini yapar,

  2. Ücretlendirmede kullanılan kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunar.