Satış Gelirleri (Konsolide milyon TL)
Satış Gelirleri Dağılımı (%)
  • Mühendislik ve Taahhüt
  • Tarımsal Sanayi
  • Yatırım
FAVÖK (Konsolide milyon TL)
Net Dönem Kâr/Zarar (Konsolide milyon TL)
Yatırım (Konsolide milyon TL)
Toplam Aktif (Konsolide milyon TL)
Çalışan Sayısı
  • 2022
  • 2023

⁠Tüm tutarlar, 31 Aralık 2023 tarihindeki satın alma gücüne göre ifade edilmiştir.