Önce İnsan

Tekfenli olmak, insana, insanın başarabileceklerinin sınırsızlığına inanmaktır. Aydınlık bir geleceğe teknoloji ve bilimin ışığında ulaşılabileceğinin ve bunun için de öncelikle insan zekâsına ve becerisine yatırım yapma gerekliliğinin bilincinde olmak...

Çalışanlarımız en değerli kaynağımız, onların kalitesi ürün ve hizmet kalitemizin en büyük güvencesi. Onları seçerken gösterdiğimiz özeni gelişim programlarında da sürdürürüz. Bu programlar çalışanlarımızın takım anlayışı içinde eşgüdümlü hareket edebilme, öneriler geliştirme ve gerçekçi karar verebilme becerilerini geliştirir. Yaratıcılıklarını harekete geçirir, memnuniyetlerini ve verimliliklerini yükseltir.

İnsan kaynakları politikamız yalnız Tekfen'in değil, Türkiye'nin geleceğini de güvenceye almaya yöneliktir. Tekfen Vakfı aracılığıyla eğitime muhtaç, başarılı öğrencilere verdiğimiz burslar, kuruluşumuzdan bu yana sürdürdüğümüz sosyal, kültürel ve çevre koruma faaliyetlerimiz, insana yaptığımız yatırımın bir diğer yüzünü oluşturur.

Kısacası Tekfenli olmak, dayanışma ve işbirliğinin hâkim olduğu bir çalışma ortamında, 11.000'i aşkın çalışandan oluşan büyük bir aile olmaktır. Gurur duyuyoruz.

Önce İnsan