Karbon Saydamlık Projesi

CDP (Carbon Disclosure Project/ Karbon Saydamlık Projesi), 2000 yılında Londra’da kurulan en güçlü yeşil Sivil Toplum Kuruluşudur. Şirketlere çevresel politikalarını açıklamaları adına çağrıda bulunan CDP, dünyanın en yaygın çevre raporlama sistemi olarak kabul edilmekte olup, aynı zamanda dünyanın en büyük kurumsal iklim değişikliği ile su verisine sahip STK’sıdır.

Karbon Saydamlık Projesi
Çevre Dostu Binalar Derneği

Tekfen Grup Şirketleri’nin kurucuları arasında olduğu, Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği, yapı sektörünü sürdürülebilir ilkeler ışığında üretim yapmaya teşvik etmek ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla eğitimler, paneller, konferanslar düzenlemektedir. Yerel yönetimler, üniversiteler, kamu ve özel sektörlere örnek projeler ve çalışma modelleri geliştirmekte ve yaygınlaştırılması için çalışmaktadır.

Çevre Dostu Binalar Derneği
Küresel İlkeler Sözleşmesi

Tekfen Holding, sürdürülebilirlik çalışmalarını 2018 yılında bir adım daha ileri taşıyarak Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzalamıştır. Böylece Tekfen Holding, Birleşmiş Milletler’in “insan hakları”, “çalışma standartları”, “çevre” ve “yolsuzlukla mücadele” ana başlıkları altında belirlediği 10 evrensel ilkeyi benimsediğini ve etki çevresi içindeki kişi ve kurumlara da bu ilkeleri benimsetmeye çalışacağını gönüllü olarak beyan etmiştir.

Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin 10 İlkesi:

İnsan Hakları

İlke 1: İş dünyası, ilan edilmiş insan haklarını desteklemeli ve bu haklara saygı duymalı

İlke 2: İş dünyası, insan hakları ihlallerinin suç ortağı olmamalı Çalışma Standartları

Çalışma Standartları

İlke 3: İş dünyası çalışanların sendikalaşma ve toplu müzakere özgürlüğünü desteklemeli

İlke 4: Zorla ve zorunlu işçi çalıştırılmasına son verilmeli

İlke 5: Her türlü çocuk işçi çalıştırılmasına son verilmeli

İlke 6: İşe alım ve işe yerleştirmede ayrımcılığa son verilmeli Çevre

Çevre

İlke 7: İş dünyası çevre sorunlarına karşı ihtiyati yaklaşımları desteklemeli

İlke 8: İş dünyası çevresel sorumluluğu artıracak her türlü faaliyete ve oluşuma destek vermeli

İlke 9: İş dünyası çevre dostu teknolojilerin gelişmesini ve yaygınlaşmasını desteklemeli Yolsuzlukla

Yolsuzlukla Mücadele

İlke 10: İş dünyası rüşvet ve haraç dahil her türlü yolsuzlukla savaşmalı

Küresel İlkeler Sözleşmesi
Sürdürülebilir Kalkınma Derneği

Tekfen Holding; iş dünyasının sürdürülebilir kalkınma konusundaki farkındalığını ve etkisini artırmak amacıyla BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri çerçevesinde aşağıdaki 5 odak alanında, Türkiye’nin sürdürülebilirlik konusunda lider şirketleriyle birlikte çalışan SKD Türkiye: İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği'ne 2017 yılında üye olmuştur.

  • Düşük Karbon Ekonomisine Geçiş ve Verimlilik
  • Sürdürülebilir Sanayi ve Döngüsel Ekonomi
  • Sürdürülebilir Tarım ve Gıdaya Erişim
  • Sosyal İçerme ve Kapsayıcılık
  • Sürdürülebilir Finans ve Risk Yönetimi

Sürdürülebilir Kalkınma Derneği