Tekfen Vakfı, sürdürülebilir yarınlar için, başta eğitim ve kültür-sanata önemli kaynak ayırarak, sayısız projeyi hayata geçirmiştir.
Tekfen Vakfı

Tekfen, kurulduğu günden bu yana sosyal, kültürel ve çevre koruma faaliyetlerini kurum kültürünün ayrılmaz bir parçası olarak görmektedir. Bugüne kadar eğitim, kültür sanat, sağlık ve kalkınma başlıkları altında çok sayıda kurumsal sorumluluk projesini hayata geçiren Tekfen, ürettiği değerlerin bir bölümünü kamu yararı gözeten projelerde kullanmaktadır.

Tekfen, sosyal ve kültürel faaliyetlere katkısını kurumsal bir çatı altında gerçekleştirmek ve doğal çevreyle uyum içinde, yaşanılır bir geleceğin kurulmasına yardımcı olmak üzere 1999 yılında Tekfen Eğitim, Sağlık, Kültür, Sanat ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı’nı kurmuştur.

2019 yılında kuruluşunun 20’nci yılını kutlayan Tekfen Vakfı, kurucu ortaklarından aldığı feyzle daha iyi bugünler ve sürdürülebilir yarınlar için, ülkenin en önemli ihtiyacı olan eğitim ve bir toplumun en önemli gelişmişlik göstergelerinden biri olan kültür-sanat alanlarına önemli kaynak ayırmış ve sayısız projeyi hayata geçirmiştir.

Tekfen Vakfı
Eğitim

Eğitime destek vermek, daha iyi bir gelecek inşa etmeyi amaçlayan Tekfen Vakfı’nın ana kuruluş amaçlarından biridir. Tekfen Vakfı, bu amaçla Türkiye’de okuyan başarılı, fakat maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrenciler ile Tekfen mensuplarının çocuklarının eğitimine destek olmak amacıyla lise ve üniversite (lisans) öğrencilerine karşılıksız eğitim bursu vermektedir. Bugüne kadar 3 binden fazla öğrencinin mezuniyetine katkısı olan Vakıf, 2022-2023 eğitim yılında 600 öğrenciye burs vermiştir. Tekfen Vakfı, eğitim bursunun yanı sıra kurumsal hayata daha donanımlı atılmaları için öğrencilere Tekfen Grup Şirketlerinde staj ve mentorluk imkânı da sunmaktadır.

Her yıl düzenlenen Geleneksel Bursiyer Buluşmaları ile bursiyerlerin hem Tekfen’i hem de birbirlerini daha yakından tanımaları sağlanmaktadır. Bu buluşmalarda öğrenciler, farklı Grup Şirketlerinden yöneticilerle de bir araya gelme fırsatı bulmaktadır.

Tekfen Vakfı’nın klasik müziğe ve bu alandaki genç yeteneklere destek vermek amacıyla 2019 yılında başlattığı Müzik Bursu programı, genç müzisyenlere dünyanın önemli müzik okullarında eğitim alma olanağı sağlamaktadır.

İstanbul Teknik Üniversitesi’nin (İTÜ) yürütmekte olduğu “Başarı Bursu” kapsamında, İTÜ ile Tekfen Vakfı tarafından ortak belirlenen 3 öğrenciye, 2022-2023 eğitim yılından başlayarak mezuniyetlerine kadar burs sağlanmasına yönelik iş birliği yapılmıştır.

Tekfen Vakfı, burs programlarının yanı sıra okullara yönelik münferit bağışlarla da eğitime destek vermektedir. Vakıf, 2013 yılında otizmli çocuklara yönelik olarak Ceyhan Pamukeli’nde inşa edip MEB’e teslim ettiği Tekfen Vakfı Özel Eğitim Uygulama Okulu’nun yıllık bakım onarım ihtiyaçlarını karşılamakta, ayrıca öğretmenlerin mesleki gelişimini sağlamaya yönelik eğitim, seminer ve yayınların teminine yardımcı olmaktadır.

Eğitim Reformu Girişimi’nin (ERG) kurumsal destekçileri arasında yer alan Tekfen Vakfı’nın bu desteği 2023 yılında da devam etmiştir.

Tekfen Vakfı’nın eğitim ve bilimsel araştırmalara yönelik katkıları arasında, Bilim Akademisi Vakfı’nın Genç Bilim İnsanı Ödülleri ile Boğaziçi Üniversitesi’ndeki BAGEP Fonu destekleri sayılabilir.

Eğitim
Kültür Sanat

1992 yılında Karadeniz’i çevreleyen 11 ülkenin sanatçılarının katılımıyla bir oda orkestrası olarak kurulan, daha sonra Hazar Denizi ve Doğu Akdeniz ülkelerinin de dahil edilmesiyle 23 ülke müzisyenini bir araya getirerek senfonik boyuta ulaşan Tekfen Filarmoni, günümüzde Türkiye’nin kültür-sanat yaşantısında önemli bir yere sahip olan bir sanat kurumudur.

Daimî Şef ve Sanat Direktörü Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni, 2023 yılında seyirci karşısına ilk olarak 1 Haziran’da 51. İstanbul Müzik Festivali Açılış Konseri ile çıkmıştır.

Tekfen Filarmoni, Cumhuriyet’in 100. yıl dönümünü İstanbul ve Ankara’da verdiği çok özel iki konserle kutlamıştır. İstiklal Marşımızın bilinmeyen hikâyesini konu alan konserlerde, Kurtuluş Savaşı sürerken Milli Marş için açılan beste yarışmasına gönderilen 100’den fazla eser arasından notalarına ulaşılabilen 12’si yeniden hayat bulmuştur.

Klasik müziğe sürdürülebilirlik yaklaşımıyla 2022 yılında Boğaziçi Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilen “O da Tekfen”, 2023 yılında programını yaygınlaştırarak sürdürmüştür. O da Tekfen, 2022-2023 konser sezonunda seslendirdiği oda müziği eserlerinden bir seçkiyi, Eylül 2023 tarihinde AASSM’de gerçekleştirdiği kayıt çalışmaları ile “Chamber Works ‘23” adıyla dijital albüm haline getirmiştir.

Kültür Sanat
Basılı Yayınlar

Tekfen Vakfı’nın, ülkemizin tarihi, kültürel, doğal zenginliklerini kayda almak adına önemli konulara ışık tutan yayınları bulunmaktadır. Binlerce yıllık Asur tarihini aydınlatan "Ziyaret Tepe", Milli Marşımızın hikâyesini anlatan "Özgürlük Notaları", Anadolu’nun olağanüstü doğal biyoçeşitliliğini kayıt altına almak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla yayımlanan "Anadolu’nun Çiçekleri" ve devamı niteliğindeki "Anadolu’nun Kuşları" Tekfen Vakfı’nın yayınlarıdır.

Tekfen Filarmoni’nin 100. yıl dönümü konserine konu olan İstiklal Marşımız hakkında bugüne kadar yapılmış en kapsamlı çalışmalardan biri olan “Özgürlük Notaları - Milli Marşın Öyküsü” adlı kitap, Cumhuriyetimizin 100. Yılına özel olarak yeniden basılmıştır.

Basılı Yayınlar
Toplumsal Kalkınma

Tekfen Vakfı, kadınlara alternatif gelir imkânı yaratmak amacıyla, 2014 yılında Soma’da meydana gelen maden faciasının ardından Türkiye Grameen Mikrofinans Programı kapsamında Soma Mikro Finans Şubesi’ni açmış, ardından 2017 yılında Türkiye İsrafı Önleme Vakfı’nın (TİSVA) Mersin’deki Mikro Finans Şubesi’ni de destek kapsamına almıştır. Tekfen Vakfı, Soma ve Mersin’den sonra üçüncü Grameen Mikrofinans Şubesi’ni 2023 yılında Bartın’da açmıştır. Dar gelirli girişimci kadınlara küçük de olsa kendi işlerini kurmaları için destek olmayı amaçlayan program kapsamında Tekfen Vakfı bugüne kadar Soma, Mersin ve Bartın’da toplam 3.134 kadına, 2023 yılı içerisinde ise toplam 937 kadına mikrokredi tahsis ederek aile ekonomilerine destek olmuştur. Bugüne kadar kadın girişimcilere sağlanan toplam kredi miktarı 29.398.168 TL’ye ulaşmıştır.

 

Toplumsal Kalkınma

Tekfen Vakfı’nın tarım sektöründe çalışmak isteyen kadın girişimcileri teşvik etmek amacıyla TİSVA ve Toros Tarım’ın güç birliğiyle 2021 yılında başlattığı Kadın Çiftçi Kredisi projesi de 2023 yılında deprem bölgesini kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Sürdürülebilir bir toplum, sürdürülebilir yerel kalkınma ve sürdürülebilir bir aile ekonomisi için kadının çalışma hayatına aktif katılımını destekleyen Kadın Çiftçi Kredisi, tarımda çalışmak isteyip kendi girişimini kuracak maddi imkânı olmayan kadın çiftçileri odağına almaktadır. Esnek yapılı kredi desteği sayesinde kadın girişimcileri tarım yapmaya teşvik eden program, aynı zamanda Toros Tarım’ın ziraat mühendisleri tarafından verilen eğitimler sayesinde kadın çiftçilerin işlerini çok daha bilinçli ve sağlıklı bir şekilde yapmalarına da olanak sağlamaktadır.

2023 yılı içerisinde toplam 234 kadın çiftçiye 2.730.500 TL tutarında Kadın Çiftçi Kredisi dağıtımı gerçekleştirilmiş, böylece projenin başından 2023 yılı sonuna kadar kredi verilen kadın çiftçi sayısı 496’ya, kredi toplamı ise 4.992.500 TL’ye ulaşmıştır.