Tekfen Vakfı, sürdürülebilir yarınlar için, başta eğitim ve kültür-sanata önemli kaynak ayırarak, sayısız projeyi hayata geçirmiştir.
Tekfen Vakfı

Tekfen, sosyal ve kültürel faaliyetlere katkısını kurumsal bir çatı altında gerçekleştirmek ve doğal çevreyle uyum içinde, yaşanılır bir geleceğin kurulmasına yardımcı olmak üzere 1999 yılında Tekfen Eğitim, Sağlık, Kültür, Sanat ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı’nı kurmuştur.

2019 yılında kuruluşunun 20’nci yılını kutlayan Tekfen Vakfı, kurucu ortaklarından aldığı feyzle daha iyi bugünler ve sürdürülebilir yarınlar için, ülkenin en önemli ihtiyacı olan eğitim ve bir toplumun en önemli gelişmişlik göstergelerinden biri olan kültür-sanat alanlarına önemli kaynak ayırmış ve sayısız projeyi hayata geçirmiştir. Vakıf, 2004 yılından bu yana kamu yararına çalışan kurum statüsüne sahiptir.

Tekfen Vakfı
Eğitim

Tekfen Vakfı, Türkiye’de okuyan başarılı, fakat maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrenciler ile Tekfen mensuplarının çocuklarının eğitimine destek olmak amacıyla lise ve üniversite (lisans) öğrencilerine karşılıksız eğitim bursu vermekte ve her yıl 600 öğrenci bu burstan yararlanmaktadır. Tekfen Vakfı'nın bugüne kadar 3 bine yakın öğrencinin mezun olmasında payı vardır. Tekfen Vakfı, aynı zamanda ne istediğini bilen ve donanımlı mezunlar olarak meslek hayatlarına başlamaları için bursiyerlerine Tekfen Grup Şirketleri’nde staj yapma fırsatı ve “mentorluk” desteği sunmaktadır.

Tekfen Vakfı bursundan yararlanan başarılı öğrencilerin Tekfen’i daha yakından tanımalarını sağlamak ve onlara gelecekleriyle ilgili konularda yol göstermek amacıyla da Geleneksel Bursiyer Buluşmaları düzenlemektedir.

Tekfen Vakfı, 2018 yılında eğitime verdiği desteğe yeni bir halka daha ekleyerek Darüşşafaka Eğitim Kurumları ile bir bağış anlaşması yapmış ve Darüşşafaka Ortaokulu’nun birinci sınıfındaki 24 öğrencinin 4 yıl boyunca tüm eğitim masraflarını üstlenmiştir. Tekfen, öğrencilerin gelişimini yakından takip etmekte, ziyaretler gerçekleştirmekte ve onları düzenlediği etkinliklerde misafir etmektedir.

Tekfen Vakfı, 2017 yılından bu yana Eğitim Reformu Girişimi’nin (ERG) kurumsal destekçileri arasında yer almaktadır. Yaptığı çalışmalarla eğitim reformu politikalarına katkı yapmayı amaçlayan bağımsız düşünce kuruluşu ERG, eğitimde karar süreçlerinin veriye dayalı olmasını ön koşul olarak görmekte ve bu yönde yaptığı çalışmalarla eğitim alanında ortak bir akıl yaratmayı hedeflemektedir.

Tekfen Vakfı, Boğaziçi Üniversitesi Akademik Araştırma Destek Fonu’na da destek olmaktadır. BÜVAK bünyesinde “Tekfen Vakfı Akademik Araştırma Destek Fonu” kurulması ve fonun faiz getirisinden elde edilecek gelirle Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Komisyonu tarafından belirlenecek BÜ Akademik Araştırma Projelerine maddi katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Eğitim
Tekfen Filarmoni

Ülkenin kültür-sanat yaşantısında önemli bir yeri olan Tekfen Filarmoni, Tekfen Vakfı’nın sanat kurumudur. 1992 yılında Karadeniz bölgesinde yer alan 11 ülkeden sanatçının katılımıyla bir oda orkestrası olarak kurulan, daha sonra ise Hazar Denizi ve Doğu Akdeniz ülkelerinin de dahil edilmesiyle 23 ülkenin müzisyenlerini bir araya getiren Tekfen Filarmoni, üç deniz arasında dostluk köprüsü kuran bir kültür elçisidir. Orkestranın bölge ülkelerinin yerel enstrümanlarına da yer veren özel repertuvarı, bu kültürel mozaiğe özgün bir değer katmaktadır.

Daimi şefi Aziz Shokhakimov’un yönetimindeki Tekfen Filarmoni, 2019 yılında çok prestijli bir unvana kavuşarak, 2019-2022 yılları arasında İstanbul Müzik Festivali’nin “Açılış Konseri Orkestrası” olmuştur.

Tekfen Filarmoni

Tekfen Filarmoni, çocuklara klasik müziği erken yaşta sevdirmek amacıyla “Tekfen Filar-mini” adıyla küçüklere yönelik konserler de vermektedir. Artık bir sonbahar geleneği haline gelen Tekfen Filar-mini küçük müzikseverleri büyük bestecilerin birbirinden güzel eserleriyle buluşturup, rengârenk kuklalar, hikâye anlatımları ve gözalıcı bir sahne performansı ile çocukları büyülü bir klasik müzik yolculuğuna çıkarmaktadır.

Tekfen Vakfı, kuruluşunun 20. yıldönümünde, klasik müziğe verdiği desteğe bir yenisini ekleyerek Müzik Bursu programını başlatmıştır. Başta Tekfen Filarmoni olmak üzere Türkiye'deki orkestralar için yetkin müzisyenler yetiştirmeyi amaçlayan burs, kendine kariyer hedefi olarak orkestra müzisyenliğini seçen öğrencilere lisans eğitimlerini yurtdışında sürdürme olanağı sağlamaktadır.

Basılı Yayınlar

Tekfen Vakfı’nın, ülkemizin tarihi, kültürel, doğal zenginliklerini kayda almak adına önemli konulara ışık tutan yayınları bulunmaktadır. Binlerce yıllık Asur tarihini aydınlatan "Ziyaret Tepe", Milli Marşımızın hikâyesini anlatan "Özgürlük Notaları", Anadolu’nun olağanüstü doğal biyoçeşitliliğini kayıt altına almak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla yayımlanan "Anadolu’nun Çiçekleri" ve devamı niteliğindeki "Anadolu’nun Kuşları" Tekfen Vakfı’nın yayınlarıdır.

Basılı Yayınlar
Toplumsal Kalkınma

2014 yılında Soma’da meydana gelen ve 301 madencinin ölümüyle sonuçlanan maden faciasının ardından Tekfen Vakfı, Somalı kadınlara alternatif gelir imkânları yaratmak amacıyla, Türkiye Grameen Mikrofinans Programı kapsamında aynı yıl içinde Tekfen Vakfı Soma Mikro Finans Şubesi’ni hizmete açmıştır. Vakıf, bu girişimin ardından 2017 yılında Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) ile bir protokol imzalayarak, Mersin’de mevcut bulunan Mikro Finans Şubesi’ni de destek kapsamına almıştır. Tekfen Vakfı bugüne kadar Soma’da 1.081 ve Mersin’de 1.051 olmak üzere, toplam 2.132 kadına mikrokredi tahsis ederek aile ekonomilerine destek olmuştur.

Toplumsal Kalkınma

Tekfen Vakfı’nın tarım sektöründe çalışmak isteyen kadın girişimcileri teşvik etmek amacıyla TİSVA ve Toros Tarım’ın güç birliğiyle 2021 yılında başlattığı “Kadın Çiftçi Kredisi” projesi de 2022 yılında büyüyerek devam etmiştir. Sürdürülebilir bir toplum, sürdürülebilir yerel kalkınma ve sürdürülebilir bir aile ekonomisi için kadının çalışma hayatına aktif katılımının bir gereklilik olduğu gerçeğinden hareketle ilk olarak Ege Bölgesi’nde başlatılan proje, daha sonra Akdeniz Bölgesi’nin de programa dahil edilmesiyle genişlemiştir. Kredi tahsisiyle projeden 159 dar gelirli kadın çiftçi yararlanmıştır. Projenin birinci yılında yapılan sosyal etki analizi, her 1 TL’lik yatırımın 6,47 TL değerinde sosyal fayda (SROI – Social Return on Investment / Yatırımın Sosyal Getirisi) yarattığını göstermiştir. Kadınlara özgüven kazandırmanın yanı sıra, atıl toprakların tarıma kazandırılmasının da önünü açan Kadın Çiftçi Kredisi, Sürdürülebilir İş Ödülleri 2022’nin “İş Birliği STK-Kurum” kategorisinde tek finalist olarak ödüle layık görülmüştür. Proje ayrıca, Kasım 2022’de Mısır’da toplanan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nın (COP27) “İklim Dayanıklılığı için Kadınların Güçlendirilmesi” adlı panelinde örnek vaka olarak tanıtılmıştır.