TARIMSAL SANAYİ

Türkiye Liman İşletmecileri Derneği’nin (TÜRKLİM) Yeni Başkanı, Toros Tarım’dan Aydın Erdemir oldu!

Kas 11, 2021

Toros Tarım Terminal Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcısı Sayın Aydın Erdemir, Toros’un da kurucuları arasında yer aldığı ve Türk Limancılık sektörünün en önemli ve tek sivil toplum kuruluşu olan, Türkiye Liman İşletmecileri Derneği’nin (TÜRKLİM) 24. Olağan Genel Kurulu'nda üç yıl süreyle Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi.

Liman işletmecilerinin sektörel sorunlarına ortak bir platformda çözüm aramayı ve dayanışma sağlamayı amaçlayan TÜRKLİM, 69 üye şirketiyle sektörü tek çatı altında buluşturmaktadır.

Erdemir, yeni göreviyle ve Türk limancılık sektörüyle ilgili genel kurulda yaptığı konuşmada “Yeni yönetimin Cumhuriyet’in 100. yılına da denk geleceğini hatırlatarak, Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği ‘denizci millet ve denizci devlet’ hedefine ulaşmak için TÜRKLİM olarak canla başla çalışmaya devam edeceklerini” belirtti. Erdemir, aynı zamanda “Yönetim olarak önceliklerinin limancılık sektörü için Avrupa Yeşil Mutabakatı ile uyumlu, bilimsel ve inovasyon temelli, küresel yeşil dönüşüm hedeflerini destekleyen ve döngüsel ekonomiyi içselleştiren bir liman yönetim modeli geliştirmek olduğunu” söyleyerek sözlerine şöyle devam etti:

“2050 yılında karbon-nötr olma hedefine yönelik yeşil ekonomi yol haritasının gerekliliklerini tüm paydaşlarının katılımıyla hazırlayan, kararlı uygulamaları sinerji içinde gerçekleştirecek kurumsal yapıları oluşturan, ekosistemin dengesini gözeten, gelecek kuşaklara yeşil ekonomik dönüşümü içselleştirmiş bir liman yönetim modeli sunan ve her şeyden öte limancılık işkolumuzda toplumsal cinsiyet eşitliğini vazgeçilmez bir iş modeli haline getirmiş bir limancılık sektörünün temellerini ve paradigmasını oluşturmak istiyoruz. Doğal olarak ülkemizde uluslararası bağlantıları, küresel ortaklık ve paydaşlık nitelikleri çok yüksek seviyede olan limancılık sektörünün bu paradigma ve iş modeli etrafında yükselmesini ve büyümesini istiyoruz. Türk limancılığını, başta yeşil dönüşüm olmak üzere küresel uygulamalarla uyumlu bir şekilde çok daha yüksek bir seviyeye taşımak amacıyla yol haritalarını, ihtiyaç ve etki analizlerini, kapasite ihtiyaçlarını ve mevzuat gereksinimlerini belirleyecek çalışmaları, başta kamu idaremiz olmak üzere tüm paydaşlarımızla birlikte yapmak TÜRKLİM’in acil görevleri arasında olacak. Bu açıdan bizleri çok yoğun bir gündem ve çalışma bekliyor.”

“2050 yılında limanlarımızın 1,2 milyar ton elleçlemeye ulaşması mümkün!”

Pandeminin küresel ticaret ve tedarik zincirleri üzerindeki olumsuz etkilerine de değinen Aydın Erdemir, pandemi dolayısıyla hayata geçirilen kısıtlamalar sırasında birçok ülke arasındaki karayolu, havayolu ve demiryolu bağlantıları kesilirken denizyolu taşımacılığının kesintisiz olarak devam ettiğini hatırlattı. Bu durumun aynı zamanda denizyolunun ne kadar kritik, sürdürülebilir ve vazgeçilmez olduğunu da gösterdiğini söyleyen Erdemir, sözlerine şöyle devam etti:

“Bugün dünya ticaretinde malların yüzde 90’a yakını artık denizyoluyla taşınıyor. Türkiye limanları da pandemi sırasında aldıkları olağanüstü önlemlerle ve kısa sürede hayata geçirdikleri dijital ve teknolojik uygulamalarla dış ticaretimizin herhangi bir kesintiye uğramadan devam etmesini sağladı. Bugün ülkemizde de dış ticarete konu olan malların tonaj olarak yüzde 90’a yakını, değer olarak da yüzde 60-65’i artık denizyoluyla taşınıyor. 

Doğu’nun en batısında ve Batı’nın en doğusunda yer alan Türkiye, güçlü tarihi ve kültürel mirasıyla, uzun yıllardır uluslararası sistemle sağladığı entegrasyon ve Avrupa Birliği (AB) tam üyelik perspektifiyle, merkezi konumu, iletişim altyapısı ve bulunduğu coğrafyanın sağladığı avantajlarla çokuluslu şirketler ve küresel ticaret için önemli bir bölgesel merkez konumunda. Bu bölgesel merkez konumumuzu bir üretim, dağıtım ve lojistik avantaja dönüştürmek ülke olarak en önemli görevimiz. Doğal olarak bu durumun yansımalarını limancılık sektörümüzde, özellikle de küresel büyüme oranlarının çok üzerinde hızlı büyüyen konteyner taşımacılığında ve limancılığında görüyoruz. Türkiye’nin limancılık sektörüne baktığımızda son 20 yılda elleçlenen tonaj hacim olarak 2,5 kat büyüdü. Limanlarımızın 2021 yılı sonunda 520 milyon tona yakın bir elleçleme rakamına ulaşması bekleniyor. Bu gelişmenin istikrarlı bir şekilde sürmesi halinde 2050 yılında limanlarımızda elleçlenecek tonajın 1,2 milyar tona ulaşması, hatta bu rakamın çok üzerine çıkması mümkün. Yine 2020 yılında 12 milyon TEU olan konteyner elleçleme hacmimizin de 35 milyon TEU’nun üzerine çıkması işten bile değil.

Hedeflenen bu gelişimi sağlamak adına bugünden limancılık sektörünün önünü açacak, hem mevcut limanların büyümesine imkân tanıyacak hem de yeni limanların inşasını sağlayacak bir yol haritasının ve yönetim modelinin acilen oluşturulması çok önemli. Türkiye limancılık sektörünün kamu yararına çalışan tek temsilcisi olarak, küreselleşme sürecinde Türk limancılığının rekabet gücünün, istihdamının, verimliliğinin, yenilikçiliğinin, kapasitesinin ve hizmet kalitesinin sürekli artırılması temel hedeflerimiz arasında yer alıyor. TÜRKLİM olarak, ülkemizin bölgesel ve sektörel potansiyelini en iyi şekilde değerlendirerek limancılığın ve deniz yoluyla yapılan turizmin geliştirilmesine ve ulusal ekonomik politikaların oluşturulmasına katkıda bulunmaya, çözüm üretmeye ve başta kamu idaresi olmak üzere tüm paydaşlarımızla yapıcı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz.”