Toros Tarım, İstanbul Sanayi Odası’nın 2023 yılında açıkladığı Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde 10 sıra birden yükselerek 46’ncı sırada yer almıştır.

Tarımsal Sanayi Grubu

Tekfen Holding’in ana iş kollarından birinde faaliyet gösteren Tekfen Tarımsal Sanayi Grubu, odağında tarımsal faaliyetlerin yer aldığı çok sayıda ürün ve hizmeti bünyesinde bulundurmaktadır. Çeşitli fırsat alanlarında birbirini destekleyen yatırımlarla sürekli büyüyen Tarımsal Sanayi Grubu, iş hacmi, ürün/ hizmet yelpazesi, sektöre öncülük eden iyi uygulamaları ve pazar payı ile Türkiye’nin bu alandaki en büyük özel kuruluşudur.

Tekfen Tarımsal Sanayi Grubu, toplam ciro içindeki %62,3’lük payıyla Tekfen Holding’in lokomotif iş alanlarından birini oluşturmaktadır. Grup içerisindeki faaliyetlerin çatı şirketi konumunda olan Toros Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş., İstanbul Sanayi Odası’nın 2023 yılında açıkladığı Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2022 listesinde 10 sıra birden yükselerek 46’ncı sırada yer almıştır.

Tarımsal Sanayi Grubu
Gübre Üretimi ve Dağıtımı

Toros Tarım, gübre alanında toplam kurulu üretim kapasitesi ve üretim tonajı itibarıyla Türkiye’nin en büyük gübre üreticisidir.

Faaliyetlerini mineral gübrelerin yanı sıra suda eriyebilen özel gübreler ve organik/ organomineral gübre alanlarında sürdüren Toros Tarım, mineral gübre faaliyetleri kapsamında Amonyum Nitrat (AN), Kalsiyum Amonyum Nitrat (CAN), Diamonyum Fosfat (DAP) ve kompoze (NPK) gübreleri Ceyhan, Mersin ve Samsun’daki üç üretim tesisinde; inhibitörlü ve suda çözünebilen gübrelerin üretimini Mersin tesisinde; yükselen bir pazar olan organik ve organomineral gübre üretimini ise Ceyhan tesisine ek olarak 2019 yılında bünyesine kattığı Toros Gönen Yenilenebilir Enerji A.Ş. ve 2020 yılında kurduğu Toros Meram Yenilenebilir Enerji A.Ş. bünyesinde gerçekleştirmektedir.

Toros Tarım, çiftçinin her türlü bitki besin maddesi ihtiyacını tek elden karşılayabilmek amacıyla, kendi üretmediği çeşitleri de yurt dışından temin etmektedir. Gübre sektöründeki liderliğini Türkiye’nin her noktasına ulaşan geniş bayi ve yetkili satıcı ağıyla destekleyen Şirket, gübre ambalajlamasında kullanılan torba üretimini ise kendi bünyesindeki 33 milyon torba/yıl kapasiteli özel tesisinde gerçekleştirmektedir.

Gübre Üretimi ve Dağıtımı
Tarımsal Üretim Faaliyetleri

Tarımsal Sanayi Grubu bünyesinde, doğrudan tarımsal üretimin yanı sıra tohum ve fidan gibi tarımsal girdilerin üretimi de Tekfen Tarımsal Araştırma, Üretim ve Pazarlama A.Ş. (Tekfen Tarım) tarafından gerçekleştirilmektedir.

Sürdürülebilir bir gelecek için yaşamsal bir öneme sahip olan tarımsal üretime kurumsal bir bakış açısı kazandırmayı ve grubun tarımsal girdi alanında sahip olduğu bilgi birikimini bilimsel bir yaklaşım ve finansal güçle tarım sektörüne aktarmayı amaçlayan Tekfen Tarım da, Grubun tüm şirketleri gibi sürdürülebilirliği ve ESG kavramlarını iş süreçlerine entegre ederek benimsemekte ve stratejisini “Sürdürülebilir Tarım İlkeleri”ne dayandırmaktadır.

Bünyesinde çalışan 15 ziraat mühendisiyle tarımı bilimle ve en güncel teknolojilerle buluşturan Tekfen Tarım, 2019 yılında tamamını satın aldığı Alanar Meyve markasıyla yaş meyvelerini 20 ülkede 19 farklı müşteriye ihraç etmekte, ekmeklik ve makarnalık buğday tohumu, yemeklik ve tohumluk patates, muz meyvesi ve muz fidanı üretimi yapmaktadır.

Tekfen Tarım, kendi tarımsal üretimi dışında çiftçilere yüksek nitelikli tohum ve fidan çeşitleri sunarak verimlilik ve kalite artışına doğrudan katkı sağlamaktadır. Şirketin Adana’da bulunan Agripark yerleşkesi, Türkiye’nin ilk ve sayılı teknolojik tarım merkezlerinden biridir. Burada doku kültürü yöntemiyle 2004 yılından bu yana hastalıklardan ari tohumluk ve fidan üretilmekte, ayrıca tarla tohumu alanında ıslah çalışmaları gerçekleştirilmektedir. 2018 yılında Ar-Ge Merkezi olarak tescil edilen ve Anadolu’nun zengin biyoçeşitliliğini kaynak olarak değerlendiren merkezde, Türk tarımının geleceğine yönelik çalışmalar yürütülmektedir.

Toros Tarım’ın bilim temelli yenilikçi yaklaşımını ve inovatif gücünü temsil eden Ar-Ge Merkezi, 2017 yılında Türkiye’de bitki besleme alanına yönelik ilk Ar-Ge merkezi olarak Mersin Üretim Tesisi bünyesinde hayata geçirilmiştir. Toros Tarım Ar-Ge Merkezi’nde, pazar talepleri doğrultusunda sürdürülebilir tarım stratejisine yönelik ürün gelişimi ve tarımsal endüstriyel katkı öncelikli hedefler olarak belirlenmiştir.

Tarımsal Üretim Faaliyetleri

Limancılık Faaliyetleri

Tekfen Tarımsal Sanayi Grubu’nun iş alanları içerisinde hacim ve kârlılık bakımından önemli bir yere sahip olan limancılık faaliyetleri, Toros Tarım’ın Ceyhan ve Samsun’daki iki terminali yoluyla sürdürülmektedir. Torosport Ceyhan ve Torosport Samsun, müşterilerine dökme katı yüklerden genel kargo ve proje yüklerine, petrol ve akaryakıt ürünlerinden sıvı kimyasal ve bitkisel yağlara, dökme tahıl ve yem hammaddelerinden çeşitli endüstriyel cevher, mineral ve madencilik ürünlerine kadar geniş bir ürün grubunda elleçleme hizmetleri vermektedir.

Serbest Bölge Faaliyetleri

Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi, Türkiye’nin en büyük serbest bölgelerinden biri olup ülkemizde sanayi tesislerine yönelik olarak kurulmuş ilk serbest bölgedir. Bölgenin işletmeciliğini yapan Toros Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi A.Ş. (TAYSEB), aynı zamanda kurucu ortağı olduğu Mersin Serbest Bölgesi’nin (MESBAŞ) %9,6 ve Antalya Serbest Bölgesi’nin (ASBAŞ) %10 hissedarıdır.

Toros Tarım’ın Ceyhan Üretim Tesisi ile aynı bölgede bulunan Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi, Torosport Ceyhan Terminali yoluyla bölgede faaliyet gösteren firmaların limancılık hizmetlerine de erişmesini sağlamaktadır.