Değerli Paydaşlarımız,

Gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında 40 yıla yakın bir zamandır sürdürdüğüm profesyonel hayatımda, iş yapış biçimini ve Türkiye’yi temsil etme kabiliyetini her zaman takdirle izlediğim Tekfen Grubu’na dahil olmaktan büyük mutluluk duyuyorum.

Tekfen, kurucu ortaklarından aldığı değerleri varlık gösterdiği sektörlerin tümünde başarıyla yaşatabilmiş, saygın bir marka olarak tüm paydaşlarına güven telkin eden, daima insanı ve ilerleme yolunda ülkesine hizmet etmeyi odağına alan bir Grup olarak kuşkusuz Türk iş dünyasının önde gelen temsilcilerinden biridir. Tekfen’in 65 yıllık geçmişinde yaptıklarıyla kazandığı bu saygın konum haklı bir gurur kaynağı olduğu kadar, tüm Grup mensuplarına çıtayı her zaman yüksek tutma konusunda ağır bir sorumluluk da yüklemektedir. Bu sorumluluğu başarıyla üstlenerek Grubu bugüne taşıyan, başta bayrağı devraldığım yöneticiler olmak üzere, tüm Tekfen çalışanlarına emek ve katkıları için teşekkür ederim.

Grubun yeni döneminde, başlıca hedefimiz, kurucularının çizdiği yoldan ayrılmadan, Tekfen’i her alanda daha ileriye götürmek ve paydaşlarına daha fazla değer yaratmak olacak. Bu hedefimizi gerçekleştirmenin kolay olmadığını biliyorum. Dünyamız ve ülkemiz, birçok bakımdan olağanüstü zorluklarla dolu bir dönemden geçiyor. Ancak, tarihi boyunca bir kez olsun yılmamış, şartlar ne olursa olsun engelleri aşıp ilerlemeyi şiar edinmiş bir kurum olarak, bu çetin zamanları da elbirliğiyle aşmak için gerekli enerji, yetenek ve deneyimlere sahip bulunuyoruz.

Dünyanın içinden geçtiği hızlı dijital dönüşüm ve yepyeni iş modelleriyle ezber bozan rekabet ortamı, her zamankinden çok daha hızlı karar alabilmeyi, değişime ve öğrenmeye açık olmayı, teknolojiyi iyi kullanmayı ve çevik olmayı gerektiriyor. Tekfen’in, bu saydığım özellikler ve istikrarlı kurum kültürüyle, içinde bulunduğumuz belirsizliklerle dolu dönemden güçlenmiş olarak çıkacağına yürekten inanıyorum.

Öte yandan şirketin DNA’sında olan sürdürülebilirlik ilkelerine bağlılığı, çevre duyarlılığı, İş Sağlığı ve Güvenliği’ne atfettiği önem, kurumsal yönetim kültürü, müşteri bağlılığı ve operasyonel mükemmeliği, bir takım olarak paydaşlarımıza değer yaratmakta en önemli araçlarımız olmaya devam edecek.

Değerli Paydaşlarımız,

Kurucu ortakların geçmişte sosyal, ekonomi ve çevre odağında birçok sivil toplum kuruluşunun ortaya çıkmasında üstlendikleri roller, bugün de hepimiz için bir ilham kaynağı olmayı sürdürüyor, sürdürecek. Ne mutlu ki, profesyonel hizmetlerimin yanı sıra, başta kurumsal yönetim alanında yürüttüğüm çalışmalar olmak üzere, çeşitli sivil toplum örgütlerine bugüne kadar yapmaya çalıştığım katkıların da karşılık göreceği bir Grubun mensubu oluyorum.

Yeni dönemin tüm Tekfen ailesine hayırlı olması dileği ile çalışanlarımız başta olmak üzere, tüm paydaşlarımızın bu zor dönemi sağlıkla geçirmelerini ve güzel günlerde birlikte olmayı temenni eder, sevgi ve saygılarımı sunarım.

Ali A. Pandır