TARIMSAL SANAYİ

Grup Bünyesindeki İlk Şirketin Kuruluş Tarihi
1974

Çalışan Sayısı
1112

Ciro Rakamı (31.12.2017)
2.240.434 milyon TL ciro

Bayi / Müşteri Ağı (31.12.2017)
Klasik Gübre Bayi: 780
Yetkili Satıcı: 446
Özel Gübre Satıcısı: 793
Toplam: 2.019

Grup Şirketleri
Toros Tarım
Tekfen Tarımsal Araştırma, Üretim ve Pazarlama
Toros Terminal Servisleri ve Denizcilik
TAYSEB
Toros Gemi Acenteliği

Ortaklıklar
Hishtil - Toros Fidecilik
BSFT

İştirakler
Mersin Serbest Bölge İşleticisi
Antalya Serbest Bölge İşleticisi

Üye Olunan KuruluşlarToros Tarım, Türk Çiftçisinin Yanında

Temelleri 1974 yılında atılan ve odağında tarımsal faaliyetlerin yer aldığı çok sayıda ürün ve hizmeti bünyesinde bulunduran Tekfen Tarımsal Sanayi Grubu, iş hacmi, ürün/hizmet yelpazesi ve pazar payı itibariyle tarımsal girdi alanında Türkiye'nin en büyük özel kuruluşudur. Tarımsal Sanayi Grubu, Tekfen Holding'in yıllık toplam cirosu içinde %39'luk bir paya sahiptir. Grup içesinde yer alan tüm faaliyetlerin çatı şirketini oluşturan Toros Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş., İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu içinde 62'inci sırada yer almaktadır.

Toros Tarım ve ona bağlı iştirakler, birbirini destekleyen yatırımlar olarak faaliyetlerini üç ana başlıkta sürdürmektedir:

  • Kimyevi gübre üretimi ve pazarlaması başta olmak üzere, tohumculuk, teknotarım ve fidecilikten oluşan tarımsal faaliyetler;
  • Ceyhan ve Samsun'da gruba ait iki terminalde verilen limancılık hizmetleri;
  • Serbest bölge ve akaryakıt istasyonları işletmeciliği.

Grubun tarımsal faaliyetlerinin temelini, Ceyhan, Mersin ve Samsun'daki üç fabrikada yürütülen kimyevi gübre üretimi oluşturmaktadır. Gübre alanında Türkiye'deki toplam kurulu üretim kapasitesinin %38'ini elinde bulunduran Toros, bu alandaki liderliğini geniş bayi ve yetkili satıcı ağıyla da desteklemekte ve pazar payı itibariyle sektöründe lider konumda bulunmaktadır. Şirket, kendi tesislerinde ürettiği Amonyum Nitrat (AN), Diamonyum Fosfat (DAP) ve kompoze (NPK) gübrelerin dışındaki çeşitleri yurtdışından temin etmektedir. Klasik gübrelerin yanında suda eriyebilen özel gübreleri ve iz elementleri de ürün yelpazesinde bulunduran Toros Tarım, çiftçinin her türlü bitki besin maddesi ihtiyacını tek elden karşılayabilmektedir.

Toros Tarım, Türkiye genelinde tarımın gelişmesini çok yönlü bir süreç olarak görmekte ve bu süreç içinde etkin rol almayı şirket politikası olarak benimsemektedir. Çiftçinin refah seviyesinin yükseltilmesi ve tarımsal faaliyetlerin ekonomide hak ettiği konuma gelmesi için verimlilik ve kalitenin mutlaka yükseltilmesi gereğine inanan Toros Tarım, gübrenin yanı sıra çiftçilere kaliteli fide ve tarla tohumu çeşitleri de sunmaktadır.

Fidecilik faaliyetleri, bu konuda uzmanlaşmış bir kuruluş olan Hishtil-Toros Fidecilik (HTF) tarafından, Antalya ve Adana'daki yüksek donanımlı seralarda gerçekleştirilmektedir. Tohumculuk faaliyetleri ise, Türk çiftçisine, Türkiye'nin şartlarına uygun nitelikte, kaliteli ve verimli buğday tohumu ceşitleri sunma vizyonuyla sürdürülmektedir.

Verimi artırmaya yönelik teknolojilere verdiği önem ve bu yöndeki yatırımları, Toros Tarım'ın son yıllarda gübrenin yanında tohum ve fidecilik alanlarında da "sektörün standartlarını belirleyen" bir marka haline gelmesini sağlamıştır.

İnsanlığın en temel ihtiyaçlarından biri olan gıda konusu, Toros Tarım'a faaliyet gösterdiği alanlarla sinerji oluşturan çeşitli büyüme fırsatları sunmaktadır. Tekfen Holding'in yeni dönemde ana iş alanlarını çeşitlendirme ve genişletme yönündeki stratejik kararı doğrultusunda Toros Tarım, yaklaşık 35 yıllık deneyim ve birikimini Türk tarımının yararına sunabileceği alternatif iş kollarını belirlemek ve yeni iş fikirlerini değerlendirmek üzere çalışmalar gerçekleştirmektedir. Pazar koşullarını yakından bilen ve yıllardan beri kaliteli girdiler sunmanın yanı sıra üreticilerin bilinçlendirilmesi yönünde önemli çalışmalara imza atan şirket, iyi tarım konusunda öncülük edecek örnek girişimlerle farklı alanlarda da pazardaki varlığını güçlendirmeyi planlamaktadır.

Terminalcilik, Toros'un tarım dışı faaliyetleri içindeki en büyük iş kolunu oluşturmaktadır. 1981 yılında Ceyhan Üretim Tesisi bünyesinde inşa edilen ve sonraki yıllarda üçüncü şahıslara da hizmet verecek şekilde genişletilen Torosport Ceyhan Terminali, bugün uluslararası ölçekte Doğu Akdeniz'in en önemli limanlarından biridir. 2005 yılında özelleştirme kapsamında satın alınan Samsun Gübre Fabrikası bünyesindeki Torosport Samsun Terminali de, hem sağladığı ek kapasite, hem de coğrafi konumu itibariyle grubun bu alandaki faaliyetlerine katkı sağlamaktadır. Toros Tarım, terminal faaliyetleri çerçevesinde kılavuzluk, römorkaj ve gemi acenteliği gibi hizmetler de vermektedir.

Serbest bölge işletmeciliği ise, Grubun geleceğe yönelik önemli açılımlarından birini oluşturmaktadır. İşletme sözleşmesi 1990 yılında imzalanarak 1998 yılında faaliyete geçen Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi (TAYSEB), bir enerji üssü haline gelmesi beklenen Ceyhan'daki elverişli konumu ve sunduğu imkânlarla üretime dayalı ve katma değeri yüksek sanayilerin (ağırlıklı olarak kimya ve petrokimya) yatırımları için parlak bir gelecek vaat etmektedir. İskenderun Körfezi boyunca 5 km uzunluğunda bir sahil şeridine ve 4,5 milyon metrekarelik bir alana sahip olan TAYSEB, dünyanın sayılı büyük serbest bölgelerinden biri olduğu gibi, ağır sanayi yatırımlarına yönelik olarak kurulmuş Türkiye'nin ilk ve tek serbest bölgesidir.

Toros Tarım, yukarıdaki iş kollarına ek olarak gübre ambalajlamasında kullanılan torba üretimini kendi bünyesinde ayrı bir faaliyet olarak 33.000.000 torba/yıl kapasiteli tesisinde gerçekleştirmektedir. Tesiste üretilen polipropilen ve polietilen torbalar Ceyhan, Mersin ve Samsun üretim tesislerinin tüm ihtiyacını karşılamaktadır. Toros Tarım'ın perakende ve toptan akaryakıt satışı faaliyetleri ise Adana bölgesindeki istasyonları yoluyla gerçekleştirilmektedir.