TARIMSAL SANAYİ

Grup Bünyesindeki İlk Şirketin Kuruluş Tarihi
1974

Çalışan Sayısı
1140

Ciro Rakamı (31.12.2018)
2.965 milyon TL ciro

Bayi / Müşteri Ağı (31.12.2018)
Klasik Gübre Bayi: 751
Yetkili Satıcı: 505
Özel Gübre Satıcısı: 837
Toplam: 2.093

Grup Şirketleri
Toros Tarım
Tekfen Tarımsal Araştırma, Üretim ve Pazarlama
Toros Terminal Servisleri ve Denizcilik
TAYSEB
Toros Gemi Acenteliği
Toros Kılavuzluk Römorkör Hizmetleri ve Denizcilik A.Ş.

Ortaklıklar
Hishtil - Toros Fidecilik
BSFT

İştirakler
Mersin Serbest Bölge İşleticisi
Antalya Serbest Bölge İşleticisi

Üye Olunan KuruluşlarToros Tarım, Türk Çiftçisinin Yanında

Temelleri 1974 yılında atılan ve odağında tarımsal faaliyetlerin yer aldığı çok sayıda ürün ve hizmeti bünyesinde bulunduran Tekfen Tarımsal Sanayi Grubu, bitki besini, tarla tohumu, teknotarım ve fidecilik alanlarında Türk çiftçisine verimli ve kaliteyi artırıcı tarımsal girdiler sunmakta; meyve ve fidan yetiştiriciliği ile doğrudan tarımsal üretim gerçekleştirmekte; ayrıca limancılık ve serbest bölge işletmeciliği gibi tamamlayıcı iş kollarında faaliyet göstermektedir. İş hacmi, ürün/hizmet yelpazesi ve pazar payı itibarıyla kendi sektöründe Türkiye'nin en büyük özel girişimi olan Tekfen Tarımsal Sanayi Grubu, toplam ciro içindeki %24,4 ve net kârındaki %33,1'lik payıyla, Tekfen Holding'in iki ana faaliyet alanından birini oluşturmaktadır.

Tekfen Tarımsal Sanayi Grubu, faaliyetlerini dört ana tüzel kişilik altında yürütmektedir.

Toros Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Gübre üretimi ve pazarlamasının yanı sıra limancılık hizmetlerine odaklı olarak faaliyet gösteren Toros Tarım, İstanbul Sanayi Odası tarafından 2017 yılı için açıklanan Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu içinde 63'üncü sırada yer almaktadır. Gübre alanında Türkiye'deki toplam kurulu üretim kapasitesinin %38'ini elinde bulunduran Toros Tarım, üretim ve pazar payı itibarıyla Türkiye'nin en büyük bitki besini üreticisidir. Şirket, Ceyhan, Mersin ve Samsun'daki fabrikalarında ürettiği Amonyum Nitrat (AN), Kalsiyum Amonyum Nitrat (CAN), Diamonyum Fosfat (DAP) ve kompoze (NPK) gübrelere ek olarak, organomineral ve suda eriyebilen özel gübrelerin de üretim ve satışını gerçekleştirmektedir. Çiftçinin her türlü bitki besin maddesi ihtiyacını tek elden karşılayabilen Toros Tarım, sektördeki liderliğini Türkiye'nin her noktasına ulaşan geniş bayi ve yetkili satıcı ağıyla desteklemektedir. Şirket, gübre ambalajlamasında kullanılan torba üretimini de kendi bünyesindeki 33 milyon torba/yıl kapasiteli özel tesisinde gerçekleştirmektedir.

Toros Tarım'ın gübre dışındaki ana faaliyet alanını oluşturan limancılık ise Ceyhan ve Samsun'daki iki terminal yoluyla yürütülmektedir. Ceyhan Üretim Tesisi bünyesinde yer alan Torosport Ceyhan Terminali, bugün uluslararası ölçekte Doğu Akdeniz'in en önemli dökme yük limanlarından biridir. 2005 yılında özelleştirme kapsamında satın alınan Samsun Gübre Fabrikası bünyesindeki Torosport Samsun Terminali de, hem sağladığı ek kapasite hem de coğrafi konumu itibarıyla grubun bu alandaki faaliyetlerine katkıda bulunmaktadır. Toros Tarım, limancılık faaliyetleri çerçevesinde kılavuzluk, römorkaj ve gemi acenteliği gibi hizmetler de vermektedir.

Tekfen Tarımsal Araştırma, Üretim ve Pazarlama A.Ş.

Doğrudan tarımsal üretim alanında faaliyet göstermek üzere 2017 yılında kurulan Tekfen Tarımsal Araştırma, Üretim ve Pazarlama A.Ş., Tekfen Grubu'nun 40 yıla yakın bir süredir tarımsal girdi alanında kazandığı bilgi birikimini bitkisel üretim alanına doğrudan aktarmayı hedeflemektedir. Gelecekte önemi daha da artacak olan tarımsal üretime kurumsal bir bakış açısı, bilimsel ve inovatif yaklaşım ve finansal güçle daha fazla verimlilik kazandırmayı amaçlayan Tekfen Tarım, faaliyetlerini tohumdan market rafına kadar geniş bir yelpazede, tarla tohumu, teknotarım, meyve-fidan yetiştiriciliği ve ihracatı alanlarında sürdürmektedir.

Şirketin Adana'da bulunan Agripark Ar-Ge Merkezi, doku kültürü yöntemiyle hastalıklardan ari tohum ve fide üretmekte, ayrıca tarla tohumu alanında modern ve klasik yöntemlerle ıslah faaliyetleri gerçekleştirmektedir. 2018 yılında moleküler ıslah ve bitkisel üretim alanında Ar-Ge merkezi olarak tescil edilen Agripark, üniversitelerle işbirliği içerisinde Türk tarımının geliştirilmesine yönelik biyoteknolojik araştırma faaliyetleri de yürütmektedir. Tekfen Tarım, 2018 yılı başında satın aldığı Alanar Meyve ve Alara Fidan ile 20'yi aşkın ülkeye yaş meyve ihracatı gerçekleştirmekte, ayrıca Antalya Çandır'daki deneme seralarında muz yetiştiriciliği yapmaktadır.

Hishtil-Toros Fidecilik San. ve Tic. A.Ş.

Çiftçiye bitki besin maddesinin yanı sıra kaliteli girdi sağlamak amacıyla faaliyet gösteren Hishtil-Toros Fidecilik (HTF), Antalya ve Adana'daki yüksek donanımlı seralarında aşılı ve sade fide üretimi gerçekleştirmektedir.

Toros Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi A.Ş.

Ceyhan'da 1990 yılında Türkiye'nin sanayi yatırımlarına yönelik ilk serbest bölgesi olarak kurulan Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi (TAYSEB), altyapısı tamamlanmış 4 milyon 635 bin metrekarelik alanıyla dünyanın sayılı büyük serbest bölgelerinden biridir. TAYSEB, elverişli konumu ve sunduğu imkânlarla, üretime dayalı ve katma değeri yüksek sanayi yatırımları için parlak bir gelecek vaat etmektedir.