TARIMSAL SANAYİ

Grup Bünyesindeki İlk Şirketin Kuruluş Tarihi
1974

Çalışan Sayısı
1058

Ciro Rakamı (31.12.2015)
1.659 milyon TL

Bayi / Müşteri Ağı (31.12.2015)
Klasik Gübre Bayi: 798
Yetkili Satıcı: 420
Özel Gübre Satıcısı: 748
Toplam: 1.966

Grup Şirketleri
Toros Tarım
Toros Terminal Servisleri ve Denizcilik A.Ş
TAYSEB
Toros Gemi Acenteliği
TAGAŞ

Ortaklıklar
Hishtil - Toros Fidecilik
İştirakler
Mersin Serbest Bölge İşleticisi A.Ş.
Antalya Serbest Bölge İşleticisi A.Ş.

Üye Olunan KuruluşlarToros Tarım Ürüne Özel Gübre Üretiyor

Tekfen Tarımsal Sanayi Grubu'nun temelleri, Çukurova Bölgesi'nde kompoze gübre üretimi yapmak üzere Toros Gübre ve Kimya Endüstrisi A.ş.'nin kurulduğu 1974 yılında atılmıştır. Yıllar içinde kimyasal gübre başta olmak üzere tarımsal girdi konusunda faaliyetlerini çeşitlendiren ve Türkiye'nin bu alandaki öncü kuruluşlarından biri haline gelen Toros Tarım, günümüzde iş hacmi, ürün/hizmet yelpazesi ve pazar payıyla ülkemizin kendi alanındaki en büyük kuruluşudur.

Toros Tarım'ın ana faaliyet alanlarını kimyevi gübre, tohumculuk, fidecilik ve tekno-tarım faaliyetleri gibi doğrudan tarımla ilgili sektörlerin yanında terminal işletmeciliği, römorkaj ve acentecilik hizmetleri, serbest bölge işletmeciliği, akaryakıt ticareti ve torba üretimi gibi yan alanlar oluşturmaktadır. Birbirini tamamlayan birçok hizmet ve faaliyeti bir arada bünyesinde bulunduran Toros Tarım, çiftçinin birden fazla ihtiyacını karşılayan bir yapıda faaliyet göstermektedir.

Toros Tarım, en büyük işkolu olan kimyevi gübre üretim faaliyetini, Türkiye'deki toplam kurulu üretim kapasitesinin %38'ini oluşturan Ceyhan, Mersin ve Samsun fabrikalarında gerçekleştirmektedir. Hem üretim kapasitesi hem de pazar payı itibarıyla sektörünün lideri olan Toros Tarım, amonyum nitrat, DAP ve kompoze gübreleri kendi tesislerinde üretmekte, üretim portföyü dışındaki gübre çeşitlerini ise ithalat yoluyla temin etmektedir. Toros Tarım, klasik gübrelerin yanında suda eriyebilen özel gübreleri ve iz elementleri de ürün grubu içinde bulundurmakta ve çiftçinin her türlü gübre ihtiyacını tek elden karşılayabilmektedir.

Toros Tarım, yurt genelindeki 7 bölge müdürlüğü ve 800'e yakın bayisiyle güçlü bir dağıtım ağına sahiptir. Sezonluk kullanılan bir ürün olan gübrenin herhangi bir gecikmeye yol açmaksızın Türkiye'nin her köşesine tam zamanında gönderilebilmesi, toplam 550 bin ton kapasiteye sahip bölgesel depolar sayesinde mümkün olmaktadır. Lojistik olarak güçlü bir altyapıya sahip olması, Toros Tarım'ın pazardaki etkin rolünü sürdürmesindeki en önemli unsurlardan biridir.

Toros Tarım Hastalıksız ve Yüksek Verimli Patates Tohumu Üretimiyle Tarımın Önemli Bir Sorununa Çözüm Sağlıyor

Tarımın gelişmesini çok yönlü bir süreç olarak gören ve bu süreç içinde etkin rol almayı şirket politikası olarak benimseyen Toros Tarım, çiftçinin refah seviyesini artırmayı önemli bir misyon olarak görmekte ve kendi geleceğinin, Türk tarımının geleceği ile aynı paralelde olduğuna inanmaktadır. Toros Tarım, bu nedenle gübrenin yanı sıra tarımsal verimi artırmakta önemli role sahip olan tohum, fide ve doku kültürü yöntemiyle patates tohumluğu ve anaç meyve fidanı üretimi alanlarında da faaliyet göstermektedir.

Toros, Türk Tarımının Geleceğine Yön Veriyor

Şirketin fidecilik alanındaki faaliyetleri, bu konuda uzmanlaşmış bir kuruluş olan Hishtil-Toros Fidecilik (HTF) tarafından, Antalya'daki yüksek donanımlı seralarda sürdürülmektedir. Dünyada kullanılan en üst standartlardaki üretim protokollerinin uygulandığı tesislerde kaliteli, yüksek verimli ve Türkiye'de her yıl büyük kayıplara yol açan hastalık ve zararlılara dayanıklı standart ve aşılı fide üretimi gerçekleştirilmektedir.

Fide dışında Toros Tarım, Türk çiftçisine kaliteli tohum sunmak amacıyla bu alanda da öncü uygulamalara imza atmaktadır. Grubun Adana'da sahip olduğu Agripark tesislerinde doku kültürü yöntemiyle tohum ve fidan üretimi gerçekleştirilmektedir. Verimi artırmaya yönelik teknolojilere verdiği önem ve bu yönde gerçekleştirdiği yatırımlar, Toros Tarım'ı gübrenin yanında tohum ve fidecilik alanlarında da "sektörün standartlarını belirleyen" bir marka haline getirmiştir.

Grubun tarım dışı faaliyetleri arasında bulunan terminal işletmeciliği, 1990 yılından bu yana giderek gelişen bir işkolu olarak, Toros Tarım'ın gelirleri arasında önemli bir yere sahiptir. Başlangıçta sadece Ceyhan'daki gübre fabrikasının kendi ihtiyaçları için inşa edilen, ancak daha sonra dışarıya da hizmet verecek şekilde genişletilen Ceyhan Terminali, bugün uluslararası ölçekte Doğu Akdeniz'in en önemli limanlarından biri konumundadır. 2005 yılında özelleştirme kapsamında satın alınan Samsun gübre fabrikasının sahip olduğu terminal de geleceğe yönelik olarak önemli bir büyüme potansiyeline sahiptir. Toros Tarım, terminal faaliyetleri çerçevesinde kılavuzluk, römorkaj ve gemi acenteliği gibi hizmetler de vermektedir.

Serbest bölge işletmeciliği ise, grubun geleceğe yönelik önemli açılımlarından birini oluşturmaktadır. Toros Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi (TAYSEB), Türkiye'nin enerji üssü haline gelmesi beklenen Ceyhan'daki elverişli konumu ve sunduğu imkanlar itibarıyla parlak bir gelecek vaat etmektedir.