TAAHHÜT

"Rekabet şartlarının giderek arttığı günümüzde, Tekfen İnşaat olarak varlığımızı hem rekabetin daha az olduğu zor projelere girerek, hem de yeni pazarlara açılarak güçlendirmek istiyoruz. Ortadoğu ve Hazar Bölgesi bizim için cazibesini sürdürürken, yeni ufuklar sunan Afrika'daki gelişmeleri yakından takip ediyoruz."

Levent Kafkaslı

Tekfen İnşaat
Genel Müdür

İnşaat Sektöründe 60 Yıl

Tekfen Holding'in iki ana iş kolundan birini temsil eden Tekfen Taahhüt Grubu, 18 bine yakın çalışanı ve bugüne kadar gerçekleştirdiği 350'yi aşkın projesiyle, Türk müteahhitlik sektörünün dünya çapındaki başarılı temsilcilerinden biridir. 60 yıllık geçmişiyle Türkiye'nin en köklü müteahhitlik şirketlerinden biri olan Tekfen İnşaat'ı da içinde barındıran Grup, sahip olduğu deneyim ve yetkinliğin yanı sıra İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki üstün performansı, kalite anlayışı ve sözüne sadakati temel alan iş modeliyle dünyanın önde gelen işverenlerinin tercih ettiği bir çözüm ortağıdır.

Esas olarak petrol, gaz ve petrokimya tesisleri konusunda geniş bir deneyime sahip olan Tekfen Taahhüt Grubu, boru hatları, kara ve deniz terminalleri, tank çiftlikleri, petrol rafinerileri, deniz platformları, pompa ve kompresör istasyonları, enerji santralleri, endüstriyel tesisler, otoyol, metro ve demiryolu projeleri, spor kompleksleri, altyapı projeleri ve sivil yapılar gibi alanların çoğunda müşterilerine EPC (Engineering, Procurement, Construction - Mühendislik, Tedarik, İnşaat) bazında anahtar teslimi çözümler sunmaktadır. Grup, adı geçen konularda bugüne kadar dünyanın 20 farklı ülkesinde ve 10 farklı saat dilimini kapsayan geniş bir coğrafyada zorluk seviyesi yüksek çok sayıda projeyi başarıyla tamamlamıştır.

Tekfen Taahhüt Grubu, faaliyet alanları itibariyle birbirini tamamlayan ve bu sayede müşterilere EPC bazında anahtar teslimi projeler sunulabilmesini sağlayan şu şirket ve tesislerden oluşmaktadır:

 • Uluslararası bir yüklenici olarak geniş bir coğrafyada faaliyet gösteren Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş.;
 • Grup içi ve grup dışı projelerde mühendislik tasarımı, satın alma ve proje yönetimi hizmetleri veren Tekfen Mühendislik A.Ş.;
 • Projelerde ihtiyaç duyulan çelik donanımlar ile proses ekipmanları ve depolama tanklarının üretimini gerçekleştiren Tekfen İmalat ve Mühendislik A.Ş.'nin Derince Fabrikası ile, Ceyhan Çelik İmalat Fabrikası ve Azerbaycan'daki Bayıl Çelik İmalat Tesisi.

Grubun yurtdışındaki çeşitli operasyonlarına yönelik olarak faaliyet gösteren HMB - Hallesche Mitteldeutsche Bau AG (Almanya), AZFEN (Azerbaycan) ve GATE (Gama-Tekfen) de, Tekfen Taahhüt Grubu çatısı altında yer alan diğer iştirak ve ortak girişim şirketleridir.

Tekfen Taahhüt Grubu'nu rakiplerinden ayrıştıran en önemli unsurlardan biri de İş Sağlığı ve Güvenliği konularındaki tavizsiz yaklaşımıdır. Grubun bugüne kadar farklı projelerde elde ettiği -en yükseği 33,7 milyon adamsaate ulaşan- kazasızlık başarıları dünya çapında sonuçlar olup, özellikle petrol-gaz sektöründeki işverenlerin Tekfen'i tercih etmesinde önemli rol oynamaktadır. Grup bünyesinde 218 SEÇ (Sağlık, Emniyet, Çevre) ve 62 sağlık personeli çalışıyor olması ve bugüne kadar işveren idarelerden alınan sayısız ödül, bu konuya verilen önemin bir göstergesidir.

Tekfen İnşaat, 2016 yılında aktif iş portföyünü 1,7 milyar ABD dolarından 3,67 milyar ABD dolarına yükseltmiş ve faaliyetlerini 5 ülkede sürdürmüştür. Şirket, 2015 yılı verilerini esas alan ENR (Engineering News Record) 2016 listesinde, iş portföyü itibariyle dünyanın en büyük 250 uluslararası müteahhitlik firması arasında 118. sırada yer almıştır.

Ödüller, Rekorlar, Sertifikalar

Sağlık-Emniyet-Çevre ve Kalite (SEÇ&K)

Tekfen Taahhüt Grubu, faaliyetlerini gerçekleştirirken çalışanlarına, üçüncü şahıslara, çevreye ve mala gelebilecek zararları en aza indirmeyi; toplumsal yararı ön planda tutmayı; çevre bilinciyle hareket etmeyi ve SEÇ&K performansı ile uluslararası standartlara uyum sağlamayı birincil öncelik olarak görmektedir. Grup, müşterileri ve paydaşlarının memnuniyetini sağlama ve uluslararası taahhüt pazarında söz sahibi olma hedefleri doğrultusunda tüm projelerinde etkin bir SEÇ&K Yönetim Sistemi uygulamaktadır.

Tekfen İnşaat, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi'ni, OHSAS 18001:2007 standartlarına uygun olarak; Çevre Yönetim Sistemi'ni, ISO 14001:2004 standartlarına uygun olarak; Kalite Yönetim Sistemi'ni ise ISO 9001:2008 standardına uygun olarak sürdürmektedir. Yönetim, SEÇ&K Yönetim Sistemi'nin uygulanması, sürdürülmesi ve sürekli iyileştirilmesi için gerekli kaynakları yaratmakta ve bu sistemi iş modelinin ayrılmaz bir parçası kabul etmektedir.

2016 yılında, Grup bünyesinde 218 SEÇ ve 62 sağlık personeli görev yapmıştır. SEÇ ekibi, projelerin ilk gününden son gününe kadar sahada görev yapmakta, insana, mala ve çevreye gelebilecek zararları önlemek için risk değerlendirmeleri gerçekleştirmekte ve bu doğrultuda gerekli önlemleri almaktadır. Amaç, riski kaynağında yok etmek veya azaltmaktır.

Tekfen İnşaat, tüm çalışanlarının sağlık açısından işe uygun ve mesleki açıdan yetkin olmasını ön koşul olarak kabul etmektedir. Bunun için, işe özgü görev, sorumluluk ve yetkinlik kriterleri belirlenmekte, işe alım veya başka bir projeden transfer sırasında kişilerin bu kriterlere uyum sağlanmasına özen gösterilmektedir. Bunun yanı sıra, çalışanlarda bir SEÇ&K kültürü oluşturmak ve çalışanların her an sistem içerisinde yer almasını sağlamak amacıyla, iş öncesinde ve sonrasında yaygın olarak eğitimler verilmektedir. 2016 yılında çalışılan her 100 saatin 0,9 saati sınıf eğitimlerine; 1 saati ise sahada yapılan işbaşı eğitimlerine ayrılmıştır.

Faaliyetler sırasında karşılaşılabilecek, insana ya da çevreye etkisi olması muhtemel acil durumlar ve bu durumlara nasıl müdahale edilebileceği önceden belirlenmekte, projeye ya da işyerine özgü acil durum planları hazırlanmakta ve müdahale yöntemleri belirli aralıklarla gözden geçirilmektedir.

Sahadaki işlerin operasyonel kontrol prosedür ve talimatlarına uygun şekilde yerine getirilmesi için etkin bir denetim mekanizması uygulanmaktadır. SEÇ&K Yönetim Sistemi gerekliliklerine uyum, günlük saha kontrolleri, haftalık saha denetimleri, iç denetimler ve üçüncü taraf denetimleri ile sağlanmaktadır. SEÇ&K Yönetim Sistemi'nin etkin olarak uygulanıp uygulanmadığını ve sürdürülüp sürdürülmediğini belirlemek için, yılda en az 2 kez iç denetim gerçekleştirilmektedir. SEÇ&K Yönetim Sistemi, uygunluğunun, yeterliliğinin ve etkinliğinin sürekliliğini sağlamak amacıyla, Tekfen İnşaat üst yönetimi tarafından yılda en az bir kez gözden geçirilmektedir.

Tekfen İnşaat, yıl içerisinde elde edilen kazasızlık başarıları nedeniyle işveren idarelerden çok sayıda takdir belgesi aldığı gibi, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yaptığı çalışmalar nedeniyle, Katar'da 17-19 Ekim 2016 tarihlerinde yapılan Qatar Transport Safety Forum'da "Outstanding Contribution to Safety by a Contractor" (İş Güvenliği¬ne Üstün Katkı Yapan Müteahhit) ödülüne de layık görülmüştür.

2017 yılında elde edilen kazasızlık performansları:

 • BTC Boru Hatları ve Tesisleri Onarım Hizmetleri (Türkiye): Kayıp zamansız 4,3 milyon adamsaat (yaklaşık 9 yıl)
 • Cidde-Yanbu Boru Hatları Projesi (Suudi Arabistan): Kayıp zamansız 1 milyon adamsaat
 • Azerbaycan Vergi Bakanlığı Yeni İdari Binası İnşaatı (Azerbaycan): Kayıp zamansız 1 milyon adamsaat
 • Şahdeniz Platform İnşaatı Projesi (Azerbaycan): Kayıp zamansız 27 milyon adamsaat
 • Katar Kuzey Otoyolu Yan Yollar ve İlave Kavşaklar Projesi (Katar): Kayıp zamansız 25,3 milyon adamsaat
 • Sangaçal Kara Terminali ve Montaj Projesi (Azerbaycan): Kayıp zamansız 16,8 milyon adamsaat
 • Al Khor Expressway Projesi (Katar): Kayıp zamansız 10 milyon adamsaat
 • Star Ege Rafinerisi Projesi (Türkiye): Kayıp zamansız 5,8 milyon adamsaat
 • Ceyhan Çelik Yapı İmalat Fabrikası (Türkiye): Kayıp zamansız 5,7 milyon adamsaat
 • TANAP - LOT3 Boru Hattı Projesi (Türkiye): Kayıp zamansız 5,6 milyon adamsaat