TAAHHÜT

"Rekabet şartlarının giderek arttığı günümüzde, Tekfen İnşaat olarak varlığımızı hem rekabetin daha az olduğu zor projelere girerek, hem de yeni pazarlara açılarak güçlendirmek istiyoruz. Ortadoğu ve Hazar Bölgesi bizim için cazibesini sürdürürken, yeni ufuklar sunan Afrika'daki gelişmeleri yakından takip ediyoruz."

Levent Kafkaslı

Tekfen İnşaat
Genel Müdür

İnşaat Sektöründe 60 Yıl

Tekfen Holding'in ciro itibariyle en büyük işkolunu oluşturan Tekfen Taahhüt Grubu, 14 bine yakın çalışanı, 340'ı aşan projesiyle, Türk müteahhitlik sektörünün dünya çapındaki başarılı temsilcilerinden biri olarak faaliyetlerini ağırlıkla yurtdışında sürdürmektedir.

Grubun ana şirketi, esas olarak petrol, gaz ve petro-kimya tesisleri, boru hatları, kara ve deniz terminalleri, deniz platformları, tank çiftlikleri, petrol rafi-nerileri, pompa istasyonları, enerji santralleri, otoyol, metro, köprü ve tünel inşaatları, elektronik ve enstrümantasyon işleri, altyapı işleri, üretim tesisleri, ticari ve teknik bina kompleksleri ve büyük spor tesisleri alanında faaliyet gösteren Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş.'dir. Şirket, söz konusu alanların çoğunda müşterilerine EPC (Engineering, Procurement, Construction - Mühendislik, Tedarik, İnşaat) bazında anahtar teslimi çözümler sunmaktadır.

Tekfen Taahhüt Grubu, Tekfen İnşaat'ın yanı sıra mühendislik tasarımı, proje denetimi ve danışmanlık hizmetleri veren Tekfen Mühendislik A.Ş. ile özellikle proses ekipmanları ve depolama tankları imalatı konusunda uzmanlaşmış olan Tekfen İmalat ve Mühendislik A.Ş.'yi de bünyesinde barındırmaktadır.

Türkiye dışında Almanya ve Azerbaycan'da çeşitli yatırım ve ortaklıkları bulunan Tekfen İnşaat, ENR (Engineering News Record) 2012 listesinde iş portföyü itibariyle dünyanın en büyük uluslararası müteahhitlik firmaları arasında 85. sırada yer almıştır.

2013 yılında faaliyetlerini 2 kıtada ve 8 ülkede sürdüren Tekfen Taahhüt Grubu, 2013 sonu itibariyle 3 milyar ABD doları tutarında aktif iş portföyüne sahip bulunmaktadır.

Temel olarak Hazar Bölgesi, Ortadoğu ve Kuzey Afrika olmak üzere üç ana coğrafyada yoğunlaşan bu portföy, Türkiye dışında Azerbaycan, Türkmenistan, Irak, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Fas gibi ülkeleri kapsamaktadır.

Ödüller, Rekorlar, Sertifikalar

Sağlık-Emniyet-Çevre ve Kalite kapsamındaki çalışmalarını yönetimin tam desteği ile yürüten ve akredite bir üçüncü parti (SGS) tarafından senede bir yapılan dış denetimlerle belgeleyen Tekfen İnşaat, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi'ni, OHSAS 18001:2007 standardına; Çevre Yönetim Sistemi'ni ISO 14001:2004 standardına ve Kalite Yönetim Sistemi'ni ISO 9001:2008 standardına uygun olarak sürdürmektedir. Tekfen İnşaat, İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite Yönetim Sistemlerini entegre hale getirmiş olup, "Sağlık-Emniyet-Çevre ve Kalite (SEÇ-K) Yönetim Sistemi" olarak adlandırmaktadır. Şirket, SEÇ-K Yönetim Sistemi'nin uygulanması, sürdürülmesi ve sürekli iyileştirilmesi için gerekli kaynakları yaratmakta ve bu sistemi iş modelinin ayrılmaz bir parçası kabul etmektedir.

Tekfen İnşaat, işe özgü görev, sorumluluk ve yetkinlik kriterlerini belirlemekte ve işe alım veya başka bir projeden transfer sırasında kişilerin bu kriterlere uyum sağlamasına büyük özen göstermektedir. Tüm çalışanların sağlık açısından işe uygun ve teknik açıdan yetkin olması, Tekfen için bir ön koşuldur. Çalışanların işe uygunluğunun yanı sıra, SEÇ-K kültürünü içselleştirmesi de eşit derecede önemli görülmekte, bu nedenle iş öncesinde ve sonrasında yaygın olarak eğitimler verilmektedir. 2015 yılında çalışılan her 100 saatin 1,15 saati SEÇ eğitimlerine ayrılmıştır.

Faaliyetler sırasında karşılaşılabilecek, insana ya da çevreye etkisi olması muhtemel acil durumlar ve bu durumlara nasıl müdahale edilebileceği önceden belirlenmekte, projeye ya da işyerine özgü acil durum planları hazırlanmakta ve müdahale yöntemleri belirli aralıklarla gözden geçirilmektedir.

Sahadaki işlerin operasyonel kontrol prosedür ve talimatlarına uygun şekilde yerine getirilmesi için özen gösterilmekte, uyum etkin bir denetim mekanizması ile kontrol edilmektedir. Bu amaçla günlük saha kontrolleri, haftalık saha denetimleri, iç denetimler ve üçüncü taraf denetimleri yapılmaktadır. SEÇ-K Yönetim Sistemi'nin etkin olarak uygulanıp uygulanmadığını ve sürdürülüp sürdürülmediğini belirlemek için, Merkez Ofis tarafından yılda en az 2 kez iç denetim gerçekleştirilmektedir. SEÇ-K Yönetim Sistemi, uygunluğunun, yeterliliğinin ve etkinliğinin sürekliliğini sağlamak amacıyla, Tekfen İnşaat üst yönetimi tarafından yılda en az bir kez gözden geçirilmektedir.

2015 yılında 50.336.007 adam-saat çalışma yapılmış olup, ölümlü kaza yaşanmamıştır. Yıl içerisinde, işgünü kaybı ile sonuçlanan toplam 8 kaza meydana gelmiştir. İş Sağlığı ve Güvenliği performansını ölçmede tüm dünyada belirleyici kabul edilen Kaza Sıklık Oranı (Incident Frequency Rate) ve Toplam Kayıt Edilebilir Yaralanma Oranı (Total Recordable Injury Rate) istatistiklerinde Tekfen İnşaat'ın sergilediği istikrarlı düşüş 2015 yılında da devam etmiştir.

Tekfen İnşaat, 2015 yılında, kazasızlık başarıları nedeniyle birçok işvereni tarafından ödüllendirilmiştir.

2015 yılı kazasızlık performansları:

Bakû Olimpiyat Stadı Projesi / 21 milyon adam-saat
Şah Deniz Faz 2 - Sangaçal Kara Terminali Projesi / 15 milyon adam-saat
Katar Kuzey Otoyolu Yanyollar ve İlave Kavşaklar Projesi / 13 milyon adam-saat
Şah Deniz Faz 2 - Açık Deniz Platformları Projesi / 10 milyon adam-saat
Sadara Propilen Oksit Fabrikası Projesi / 10 milyon adam-saat
SOCAR Yönetim Binası Projesi / 8 milyon adam-saat