TOPLUMA KATKI
Sosyal Sorumluluk

Tekfen Holding'in ortakları, kurucu üyeleri ve grup şirketleri 1999 yılında kısaca Tekfen Vakfı olarak da bilinen ve 2004 yılında "Toplum Yararına Çalışan Kurum" statüsünü kazanan Tekfen Eğitim, Sağlık, Kültür, Sanat ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı'nı kurmuşlardır. Vakfın ağırlıklı olarak faaliyetlerini eğitim alanında öğrenci bursları ve okul inşaatı, kültür alanında ise yaşatmakta olduğu Tekfen Filarmoni Orkestrası oluşturmaktadır.

Tekfen Vakfı dışında, Tekfen çatısı altındaki münferit grup şirketleri de bilfiil kendi faaliyet alanlarında uzun soluklu KSS projeleri yürütmektedirler. Tekfen, sosyal, kültürel ve çevresel faaliyetlere destek vermeyi kurumsal yapısının doğal bir gereği olarak görmektedir. Tekfen Holding çatısı altındaki tüm iştirakler, "faydalılık", "uyumluluk" ve "koruyuculuk" kavramlarını kendi alanlarındaki her türlü çalışma için ön koşul saymaktadır. Toplumsal gelişme ve ilerlemeye destek vermenin, olanakları ölçüsünde ülkenin tüm fert ve kuruluşları için topyekün bir sorumluluk olduğuna inanan Tekfen, bu yöndeki çalışmalarını uzun yıllardır çok yönlü olarak sürdürmektedir. Üst yönetimden alt kademelere kadar tüm Tekfen çalışanları tarafından da desteklenen bu faaliyetler, Grubun insanı ve çevreyi önde tutan değerleriyle de bire bir örtüşmektedir.

Tekfen Holding, bünyesindeki Taahhüt, Tarımsal Sanayi ve Gayrimenkul ve Hizmet gruplarıyla, faaliyet alanları ile doğrudan ilgili projeleri desteklemektedir.

Tekfen Taahhüt grubunun ana iş felsefesini oluşturan iş ve işçi sağlığı, kalite ve çevreye duyarlı çalışma konularındaki projelere ve derlediği eğitim kitapları ile sağladığı destek, Toros Tarım'ın çiftçiyi bilinçlendirme eğitimleri ve ücretsiz toprak analizleri ve bulunduğu bölgede sürdürülebilir bölgesel kalkınma için işbirliği, ÇEDBİK kurucu üyesi olan Tekfen Gayrimenkul'ün yeşil binalarla ilgili deneyimlerini daha mezun olmadan bu alanda çalışacak öğrencilerle paylaşımı, enerji verimliliği konusunda Tekfen Endüstri'nin devletle yakın işbirliği sosyal sorumluluk konusunda Tekfen'in ana felsefesini ortaya koyan deneyimleridir.