SAĞLIK EMNİYET ÇEVRE
SEÇ Politikası

Tekfen, Sağlık-Emniyet-Çevre ile ilgili belirlenen amaçlara ulaşabilmek için, vizyonunu, misyonunu ve prensiplerini Tekfen SEÇ Politikası ile tanımlamış, çalışanlara ve üçüncü taraflara duyurmuştur.

Bkz. Tekfen Holding SEÇ Politikası