GRUP ŞİRKETLER BAŞKANI MESAJI

Değerli Tekfen Paydaşları,

Geride bıraktığımız 2018 yılı, hem dünya hem de ülkemiz için pek çok açıdan tarihsel nitelikteki gelişmelere sahne olan bir yıl olarak hatıralardaki yerini almıştır.

Küresel ekonomi çerçevesinden bakıldığında, ABD’nin başını çektiği yükselen korumacılık akımı ve bunun uzantısı olarak ABD’nin sadece Çin’i değil, geleneksel Avrupalı müttefiklerini dahi karşısına almak pahasına uluslararası ticaret hacmini (ve hatta küreselleşme olgusunu) olumsuz etkileyecek kararlar alması ile ABD Merkez Bankası FED’in art arda yaptığı faiz artışlarının gelişmekte olan ülkelere yönelik sermaye hareketleri üzerindeki olumsuz etkisi akla ilk gelen gelişmeler arasındadır. Ayrıca, Avrupa kıtasını 2018 yılında da meşgul eden en önemli gündem maddelerinden birini, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılmasının (Brexit) şartlarının formüle edilmesine yönelik çalışma ve müzakereler konusu oluşturmuştur.

Türkiye açısından bakıldığında ise, Cumhuriyet tarihinde köklü bir değişikliği ifade eden “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi”nin ilk seçimlerinin gerçekleştirilmesi ve ordumuzun Suriye’nin kuzeyindeki terörist yapılanmalara karşı başlattığı kapsamlı askeri operasyon, 2018 yılına damga vuran olaylar olmuştur.

Bu uluslararası ve ulusal makro konjonktür çerçevesinde, 2018 yılı Türk ekonomisi için oldukça zorlu geçmiştir. Özellikle yılın ikinci yarısında, ekonomik büyümenin yavaşladığı (hatta yılın son çeyreğinde muhtemelen negatif bir büyüme oranının gerçekleştiği), işsizlik oranının yükselişe geçtiği, tüketici ve özellikle de üretici fiyatları itibarıyla enflasyonun 2001 ekonomik krizi sonrasındaki son 15 yıllık dönemin en yüksek seviyelerine ulaştığı, faizlerin ciddi şekilde arttığı, kurların tarihi yüksek seviyeleri test ettiği bir dönemden geçilmiştir.

Bütün bu gelişmeler, elbette ki Türk iş dünyası için ciddi riskler yaratmış, finansal performans üzerinde önemli negatif baskı oluşturmuştur. Buna rağmen, Tekfen Grubu 2018 yılını mali açıdan büyük bir başarıyla tamamlamış, hem ciro hem de kârlılık açısından tarihi yüksek seviyelere ulaşmıştır.

Bu çerçevede 2018 yılında Tekfen Grubu konsolide bazda 12.147 milyon TL ciro; 1.501 milyon TL faiz, amortisman, vergi öncesi kâr (FAVÖK) ve 1.402 milyon TL net kâr yaratmıştır. Yine 2018 yılı sonu itibarıyla Tekfen Grubu’nun aktif büyüklüğü 12.036 milyon TL’ye ve özkaynak büyüklüğü 4.424 milyon TL’ye yükselmiştir.

Tekfen’in uluslararası bir marka olmasında en büyük katkıyı sağlayan, bugüne kadar Türkiye’nin yanı sıra Asya, Afrika ve Avrupa kıtalarında pek çok farklı ülkede, yüzlerce projeye imza atan ve Tekfen Grubu’nun konsolide gelirlerinde en yüksek paya sahip olan Taahhüt Grubumuz, 2018 yılında 9.006 milyon TL ciro ve 741 milyon TL net kâr elde ederek parlak bir başarıya ulaşmıştır. Taahhüt Grubumuzun en büyük şirketi olan Tekfen İnşaat, 2018 sonu itibarıyla Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan, Suudi Arabistan, Katar, Irak, Kazakistan ve Gürcistan’daki projelerde faaliyetlerini sürdürmüştür. 2018 yılsonu itibarıyla Tekfen İnşaat’ın elindeki aktif iş stoku (backlog) 2.747 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

Tekfen Grubu’nun konsolide gelirleri içinde ikinci en yüksek paya sahip olan Tarımsal Sanayi Grubumuz da zorlu 2018 yılını 2.965 milyon TL ciro ve 464 milyon TL net kâr yaratarak, yüksek bir başarıyla tamamlamıştır. Gübre sektörünün karakteristiği nedeniyle, üretimde kullandığı girdilerin önemli kısmını yurtdışından ithal etmek durumunda olan ve Tarımsal Sanayi Grubumuzun en büyük şirketi konumundaki Toros Tarım’ın, döviz kurlarının çok hızlı yükseldiği 2018 yılında böyle bir mali başarıyı yakalayabilmiş olması son derece önemlidir. Bu kapsamda, Toros Tarım’ın 2018 yılında tarihinin en yüksek ihracat tonajına ulaştığı da ayrıca vurgulanmalıdır.

Gayrimenkul Grubumuz, 2018 yılında ortaya çıkan ve yukarıda detayları verilen olumsuz ekonomik koşullardan belki de en çok etkilenen bir faaliyet alanında yer almaktadır. Sonuç olarak, bu faaliyet kolumuz 2018 yılını 25 milyon TL net zararla kapatmıştır.

Tekfen Grubu, öncelikle mevcut faaliyet alanlarıyla ilişkili olmak üzere yeni alanlara yatırım yapmak ve bu şekilde entegrasyon yoluyla faaliyet alanlarını çeşitlendirmek stratejisine son yıllarda önem vermektedir. Bu stratejinin somut bir örneği olarak, 2018 yılının başında, tarımsal üretim alanında Tarımsal Sanayi Grubumuzla sinerji yaratmasını umduğumuz Alanar Meyve ve Gıda Üretim Pazarlama San. ve Tic. A.Ş. ve Alara Fidan Üretim ve Pazarlama San. ve Tic. A.Ş. şirketlerinin %90 oranında çoğunluk hisseleri Tekfen Grubu tarafından satın alınmıştır.

Tekfen Grubu, 1956 yılında başlayan yolculuğunda emin ve kararlı adımlarla yürümeye ve her geçen yıl gelişmeye devam etmektedir. Bu yolculukta birlikte yürüdüğümüz, katkı ve desteğini sürekli hissettiğimiz hissedarlarımıza, çalışanlarımıza, müşterilerimize ve tüm iş ortaklarımıza şükranlarımı sunarım. 2019 yılının şirketimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını dilerim.

Saygılarımla,

Cahit Oklap
Tekfen Grup Şirketler Başkanı