GRUP ŞİRKETLER BAŞKANI MESAJI

Değerli Tekfen Paydaşları,

Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) önümüzdeki döneme yönelik küresel büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize ettiği 2017 yılı, artan yatırım harcamaları, ticaret hacmi ve sanayi üretimindeki iyileşme ile ekonomik toparlanma yolunda umut vermiştir. 2017 yılında özellikle gelişmekte olan ülkeler likidite sorunu yaşamamış, mali piyasalardaki olumlu hava korunabilmiştir.

Diğer yandan 2017, jeopolitik riskler açısından küresel ölçekte artışın gözlendiği bir yıl olmuştur. ABD yönetiminin küreselleşme karşıtı söylemleri ve serbest ticaret anlaşmalarına karşı sergilediği tavır, ilk günden bu yana küresel piyasalarda tedirginlik yaratmaktadır. Yıl içerisinde ABD’nin Rusya, Kuzey Kore ve Çin’le ilişkilerinde ortaya çıkan gerilimler, Avrupa’daki siyasi belirsizlikler ve Türkiye’yi de yakından ilgilendiren Ortadoğu’daki kaygı verici gelişmeler, dünyadaki sürdürülebilir büyüme arayışı açısından olumsuz bir hava yaratmıştır.

Türkiye açısından da 2017 yılı, siyasi ve jeopolitik belirsizliklere rağmen, ekonomik büyüme beklentilerinin aşılmasının beklendiği bir yıl olmuştur. Anayasa değişikliği referandumu, Kuzey Irak’taki referandum, ABD ile yaşanan vize krizi ve Ortadoğu’daki gelişmeler, yıl boyunca finansal piyasaların odak noktasında yer almıştır. Buna karşın Türkiye ekonomisi, 2017’de beklentilerin üzerinde bir performans sergileyerek büyüme açısından başarılı bir yıl geçirmiştir. Özellikle yılın üçüncü çeyreğindeki çift basamaklı (%11,1) büyüme oranı umut vericidir. Uygulanan teşvikler, artan ihracat ve özellikle 3. çeyrek için geçerli olan düşük baz etkisi, bu olumlu tablonun üç ana unsurunu oluşturmuştur.

Türk ekonomisinde 2017 yılının en önemli olumsuz gelişmesi hiç şüphesiz enflasyondaki artış olmuştur. Yıllık tüketici enflasyonu oranı, %11,92 ile altı sene sonra ilk kez yılı çift haneyle tamamlamıştır.

Dünya ve Türkiye’deki zorlu konjonktüre ve belirsizliklere rağmen Tekfen Grubu, 2017’de toplam ciro ve kârlılık açısından son derece başarılı bir faaliyet dönemini geride bırakmıştır. 2017 yılında Tekfen Grubu konsolide bazda 7.487 milyon TL ciro; 1.005 milyon TL faiz, vergi, amortisman öncesi kâr (FAVÖK) ve 770,7 milyon TL net kâr yaratmıştır. Yine 2017 yılı sonu itibariyle Tekfen Grubu’nun aktif büyüklüğü 9.367 milyon TL’ye ve özkaynak büyüklüğü 3.008 milyon TL’ye ulaşmıştır.

Tekfen markasının yurtdışında en önemli temsilcisi olan ve bugüne kadar dünyanın birçok farklı ülkesinde imza attığı 300’ün üzerinde proje ile Türk ekonomisine önemli katkı sağlayan Taahhüt Grubumuz, 2017 yılında 4.861,5 milyon TL ciro ve 390,6 milyon TL net kâr elde etmeyi başarmıştır. Yıl boyunca faaliyetlerini Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan, Kazakistan, Suudi Arabistan ve Katar’da sürdüren Grup, mevcut projelerine ek olarak Türkiye’de TürkAkım Gaz Boru Hattı Kıyıköy Gaz Kabul Terminali Projesi’ni; Kazakistan’da Tengiz Petrol-Gaz Sahası Geçici İnşaat Üniteleri ve Tengiz Petrol-Gaz Sahası Gelecek Gelişim Projelerini; Katar’da ise Doğu Endüstriyel Yolu ve Al Thumama Stadyumu Projelerini portföyüne dahil etmiştir. Yılı 3,4 milyar ABD doları tutarındaki aktif iş portföyü ile tamamlayan Taahhüt Grubu, yeni iş alanlarına ve yeni pazarlara açılmaya yönelik çalışmalarını yıl boyunca sürdürmüştür. Grubun mühendislik ayağında hizmet veren Tekfen Mühendislik ise, 2017 yılında 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara Çanakkale Otoyolu Projesi’nin mühendis müşavirlik ve kontrollük ihalesini yabancı ortağı ile birlikte kazanarak, bugüne kadar üstlendiği en büyük müşavirlik sözleşmesine imza atmıştır.

Tekfen’i tarım sektöründe temsil eden Tarımsal Sanayi Grubumuz da 2017 yılında zorlu pazar şartlarına rağmen 2.240,5 milyon TL ciro ve 346,6 milyon TL net kâr yaratarak gerek tonaj gerekse ciro ve kârlılık açısından hedeflerin üzerine çıkan çok başarılı bir yılı geride bırakmıştır. Üretimin büyük ölçüde ithal girdiye bağımlı olduğu bir sektörde faaliyet gösteren Toros Tarım, yıl boyunca döviz kurlarında yaşanan yükseliş ve oynaklığa rağmen esnek bir yönetim anlayışıyla koşullara hızla ayak uydurmayı başarmış ve iç pazarda nitratlı gübre satışına yönelik düzenlemelerden kaynaklanan daralmayı gidermek amacıyla dış pazarlara yönelerek rekor ihracat rakamlarına ulaşmıştır. Toros Tarım, ürün, tesis, Ar-Ge, çevre ve insan kaynakları konularında da önemli yatırım ve yenilikleri hayata geçirerek verimli bir yılı geride bırakmıştır.

Gayrimenkul Geliştirme Grubumuz, 2016 yılı ortalarından beri emlak piyasasında süregelen durgunluk nedeniyle geçtiğimiz faaliyet yılında satış ve kârlılık beklentilerinin gerisinde kalmakla birlikte, yeni proje geliştirme çalışmalarına kesintisiz olarak devam etmiş ve 2018 yılında lansmanı planlanan Topkapı Konut Projesi’nin hazırlıklarına yoğunlaşmıştır.

Tekfen Grubu, 60 yılı aşkın bir beşeri birikimin eseri olan kurumsal değer ve ilkelerinden ödün vermeksizin, faaliyetlerini yeni sektör ve iş alanlarına taşıma ve mevcut organizasyonunu günün gereklerine uygun olarak sürekli yenileyerek, daha dinamik ve daha verimli bir yapıya kavuşturma yönündeki çalışmalarını yıl boyunca sürdürmüştür.

2017 yılında elde edilen başarılar, öncelikle Tekfen ailesi mensuplarının her türlü takdiri hak eden gayretli ve özverili çalışmalarının bir sonucudur. Bu vesileyle, bu başarı tablosunun yaratılmasında emeği geçen her Tekfen mensubuna Grubumuz ve şahsım adına teşekkürlerimi sunarım. Ayrıca, her zaman çıtamızı biraz daha yükselterek Tekfen’i daha üst noktalara taşıma çabamızda, şirketimize ve çalışanlarımıza duydukları güvenle bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan yatırımcı ve hissedarlarımıza da şükran borçluyuz.

Yeni bir faaliyet dönemine başlarken, bu desteğin her zaman arkamızda olması temennisiyle, tüm çalışma arkadaşlarıma başarılı bir yıl dilerim.

Saygılarımla,

Osman Birgili
Tekfen Grup Şirketler Başkanı