GRUP ŞİRKETLER BAŞKANI MESAJI

2015 yılı dünya, bölgemiz, komşularımız, ülkemiz ve Tekfen Grubu için önemli olayların gerçekleştiği bir yıl olarak tarihe geçmiştir.

Küresel ölçekte bakıldığında, yıl boyunca ekonomik gündemin öne çıktığı gözlenmektedir. 2008 küresel kriz sonrasında, başta ABD olmak üzere gelişmiş ülkelerde başlayan parasal genişleme ve düşük faiz döneminin ne zaman sona ermeye başlayacağı sorusu, nihayet 2015 yılı içerisinde cevabını bulmuş ve ABD Merkez Bankası FED, Aralık ayında %0,25’lik faiz artışına gitmiştir. Bu artışın kademeli olarak devamının gelmesi beklenmektedir. Öte yandan, dünyanın geneli ve özellikle Avrupa Birliği için ekonomik canlılığın hâlâ istenen ivmeyi yakalayamadığı görülmektedir. Bu durum bir yandan petrol fiyatlarını düşürerek ekonomisi petrol gelirlerine dayalı ülkelerin büyüme performanslarını olumsuz etkilerken, diğer yandan Çin gibi büyümesi ihracata dayalı ekonomileri zorlamaktadır. Sonuç olarak, 2008 krizi sonrası dönemde ortaya çıkan zorlu küresel ekonomik şartların, 2015 sonu itibariyle halen sürmekte olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Bölgemiz ve komşularımız açısından ise, siyasi istikrarsızlık ve karışıklıkların 2015 yılında daha da arttığını üzülerek izledik. Bunların başında Suriye’deki iç savaşın şiddetlenmesi ve uluslararası bir boyut kazanması gelmektedir. Bölgedeki bu karışıklık Türkiye’nin hem Ortadoğu’ya ihracatını olumsuz etkilemiş, hem de dış ticaretinde önemli bir yere sahip olan Rusya ile ilişkilerinde ciddi bir bozulmaya yol açmıştır. Öte yandan Suriye’deki iç savaşın tetiklediği büyük göç dalgasının, insani boyutu bir yana, Türkiye ve bölge ülkeleri için hem büyük bir ekonomik maliyet yarattığı, hem de Avrupa Birliği’nde serbest dolaşımı dahi tehdit edebilecek uluslararası siyasi sonuçlar doğurma potansiyeline sahip olduğu ortadadır.

Türkiye, 2015 yılı boyunca yukarıda ifade edilen küresel ve bölgesel ekonomik ve siyasi gelişmelerin etkilerini yoğun olarak hissetmiştir. Bunlara ek olarak, 2015 yılı ülkemizde arka arkaya iki genel seçiminin yapıldığı bir yıl olarak da tarihe geçmiştir. Böylece ülkemiz, 2015 yılının neredeyse tamamını seçim atmosferi içinde geçirmiştir.

Bütün bu şartlar altında, Türkiye ekonomisi 2015 yılının Ocak-Eylül döneminde, %3,4 gibi kendi standartlarına göre mütevazı sayılabilecek bir oranda büyümüştür. Sektörel bazdaki büyümeler, imalat sanayinde %2,5, tarımda %8,9 ve inşaatta %0,4 olarak gerçekleşmiştir.

Mütevazı büyüme performansına karşın, 2015 yılında enflasyonun yükseldiği gözlenmektedir. Bu çerçevede, 2014 yılında %8,17 olan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) itibariyle yıllık enflasyon 2015 yılında %8,81 olarak gerçekleşmiştir. Enflasyondaki bu yükselişte, döviz kurlarındaki artışın fiyatlara geçişkenliği de önemli bir rol oynamıştır. 2015 ve 2014 yılsonu seviyeleri karşılaştırıldığında, ABD doları kurunda %25 ve Euro kurunda %13 artış olmuştur.

Ekonominin çok canlı olmaması ve döviz kurlarının yükselmesinin yanı sıra petrol fiyatlarının 2015’te çok düşük seviyelerde seyretmesi, Türkiye’nin dış ticaret dengesini olumlu yönde etkilemiştir. Buna göre, 2014 yılı sonunda 43,6 milyar ABD doları olan yıllık cari işlemler açığı, 2015 yılı sonunda 32,2 milyar ABD dolarına gerilemiştir. Üstelik cari açıktaki bu azalma, Türkiye’nin mal ihracatının daha önce ifade edilen küresel ve bölgesel faktörler nedeniyle yaklaşık %9 gerilediği bir dönemde elde edilebilmiştir.

2015 yılındaki tüm bu zorlu ekonomik ve siyasi şartlara rağmen, Tekfen Grubu tatmin edici bir mali performans gösterebilmiştir. Bu çerçevede Grubumuz, 2015 yılında 3.888 milyon TL ciro; 294 milyon TL faiz, vergi, amortisman öncesi kâr (FAVÖK) ve 193 milyon TL net kâr yaratmıştır. Yine 2015 yılı sonunda Tekfen Grubu’nun aktif büyüklüğü 5.626 milyon TL ve özkaynak büyüklüğü 2.085 milyon TL olmuştur.

2015 yılında Tekfen’in iki büyük faaliyet alanından biri olan Taahhüt Grubumuz 2.153 milyon TL ciro ve 42 milyon TL net kâr elde etmiştir. Taahhüt Grubumuzun kalan iş miktarı (backlog) büyüklüğü ise 2015 yılsonu itibariyle yaklaşık 1,7 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

Tekfen’in diğer büyük faaliyet alanı olan Tarımsal Sanayi Grubumuz, 2015 yılında 1.659 milyon TL ciro ve 75 milyon TL net kâr yaratmıştır. Seçim vaatleri arasında yer alan, gübredeki KDV’nin kaldırılacağına dair beklentiler, yılın son çeyreğinde beklenen alımların ertelenmesine yol açarak ciroyu olumsuz etkilemiş, ancak KDV oranının yılbaşından itibaren %1’e indirilmesi ve ardındansa Şubat ayında sıfırlanmasıyla birlikte satışlar büyük hız kazanmıştır. Diğer yandan, Samsun İşletmesi’nde hammadde ihtiyacını garanti altına almaya yönelik büyük ölçekli yatırım da yıl boyunca hız kesmeden devam etmiştir. Toplam 335 milyon ABD dolarlık tutarı ile Tekfen’in tarihindeki en büyük yatırım olma özelliğini taşıyan tesisin 2015 yılı sonunda devreye girmesiyle birlikte, Tarımsal Sanayi Grubu’nun mali performası daha da güçlenmiştir.

Gayrimenkul Grubumuzun İstanbul Esenyurt’taki HEP İstanbul projesinin inşaat, ön satış ve pazarlama çalışmaları 2015 yılı boyunca başarıyla devam etmekle beraber, projenin tamamlanması 2017 yılında gerçekleşeceğinden ve ayrıca İzmir’deki Rönesans Grubu’yla ortak karma kullanım projesi henüz geliştirme aşamasında olduğundan, Gayrimenkul Grubumuz 2015 yılında muhasebesel olarak kayda değer boyutta ciro ve kâr yaratmamıştır.

2016 yılında 60. yaşını kutlayacak olan Tekfen Grubu, bu özel yılı yüksek bir finansal başarıyla taçlandırmayı hedeflemektedir. Bu vesileyle, 2015’te başarılı çalışmaları için tüm Tekfen ailesi mensuplarına teşekkür eder, her zaman yanımızda olan paydaşlarımızı saygıyla selamlarım.

Osman Birgili
Tekfen Grup Şirketler Başkanı