SAĞLIK EMNİYET ÇEVRE
Tekfen Holding'in Çevre ve İklim Değişikliği Yaklaşımı

Günümüz dünyasında büyümeyi sürdürülebilir kılmanın şirketler açısından en temel şartları doğru algılama, çabuk tepki verme ve hızlı karar alabilme yeteneklerini geliştirmek olduğu kadar, gelecek planlarını da doğru temeller üzerine inşa etmektir. Bu temelin anahtar kelimeleri ise başta çevreye ve topluma saygı, teknolojik gelişimdir.

Tekfen Holding, son yıllarda iklim değişikliğinin çevre, toplum ve ekonomiye giderek artan etkilerini, sürdürülebilir iş anlayışı ve risk yönetimi çerçevesinde iş stratejilerine yansıtmaya, entegre etmeye başlamıştır. Nitekim 2010 yılından itibaren CDP (Carbon Disclosure Project) raporlama kriterlerine uygun olarak, iklim değişikliği ile ilgili bilgilerini kaydeden ve sera gazı emisyon performansını Grup içinde raporlayan Tekfen Grup Şirketleri 2017 yılında CDP İklim Değişikliği programına resmi olarak katılma ve raporunu halka açma kararı almıştır.

Bununla beraber, kurumsallaşmayı bir üst seviyeye taşıma hedefi ve sürdürülebilir yönetim yapısı çerçevesinde, Holding düzeyinde önemi giderek artan Sürdürülebilirlik, Sağlık- Emniyet- Çevre & Kalite (SEÇ&K) ile Uyum Koordinatörlükleri kurulmuş olup, 'sorumlu kurumsal vatandaş' kavramını başta yönetim olmak üzere, 15 bin kişilik Tekfen ailesine tanıştırmak ve bunun içselleştirilmesi amacıyla, Grup genelinde bir dizi çalışma ve etkinlik gerçekleştirilmektedir.

Çevre politikamızın uluslararası müteahhitlik, tarımsal sanayi ve gayrimenkul geliştirme ana faaliyet alanlarımızın her birinde sıkı sıkıya uygulanıyor olması, Holding merkezinden yürütülmekte olan yönlendirme, koordinasyon ve denetim sayesinde sağlanmaktadır. Tekfen Grup Şirketleri, faaliyette bulunduğu sektörlerde Türkiye'de örnek teşkil edecek 'iyi uygulamalara' imza atma hedefiyle, çalışmalarını sürdürmektedir.

CDP İklim Değişikliği Programı'na katılımın ardından, bir sonraki hedefimiz CDP Su Programı'na katılmak olacaktır.