ANASAYFA ARŞİVİ
2014
Esin Mete The Economist'in Zirvesi'nde

Dünyanın hızla artan nüfusuna karşın giderek azalan doğal kaynakları ve ekilebilir alanları ile endişe verici boyutlara ulaşan iklim değişikliği, insanlığı ciddi ölçüde açlık ve susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya bırakmaktadır. Mesele, ulusal ve uluslararası resmi ve sivil toplum örgütleri ile dünya basınında önümüzdeki dönem kritik gündem konularının başında gelecektir.

Bu çerçevede, İngiliz haftalık ekonomi yayını The Economist, dünyadaki açlık ve beslenme konularına dikkat çekmek amacıyla, 13 Şubat’ta Londra’da “Feeding The World” (“Dünyayı Beslemek”) adlı bir zirve düzenledi. Endüstri liderleri, hükümet görevlileri, sivil toplum örgütleri ve bilimadamlarının hazır bulunduğu zirveye, Uluslararası Gübre Sanayi Birliği (IFA) ve aynı zamanda Toros Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Esin Mete de katıldı.

Gıda, beslenme ve sürdürülebilir tarımsal kalkınma için işbirliği fırsatlarının değerlendirildiği etkinlik çerçevesinde, “Kötü Beslenmeyle Hemen Mücadale - İhtiyacı Olanlar İçin Doğru Besinler” başlıklı panelde, Esin Mete de kötü beslenme ve açlıkla mücadelede gübrenin önemine değinen bir konuşma yaptı. The Economist editörleri tarafından yönetilen panelde Esin Mete, kötü beslenmeyle mücadele ve gübre sanayinin bu alandaki rolü, tarımsal biyo-güçlendirme, gübrelerin mikro besinlerle desteklenmesi ile topraktaki, bitkideki ve insandaki eksikliklerin giderilmesi ve gıda besin kalitesinin artırılması gibi konulara değindi. Özellikle çocuk ölümlerine neden olan çinko eksikliğini ve bu eksikliğin zararlarını vurgulayan Mete, konuşmasında Toros Tarım’ın bu eksikliği gidermek için ürettiği çinko açısından zenginleştirilmiş gübrelerinden ve bu süreç sonucunda alınan ilk verimli sonuçlardan bahsetti.

2013-2014 dönem IFA Başkanlığı görevi süresi içinde, dünyada bitki besleme konusunun önemine dikkat çekmeyi ve gübrenin doğru kullanımını yaygınlaştırarak gıda güvenilirliğine katkı yapmayı öncelikli hedef olarak belirleyen Esin Mete, IFA’nın yapıcı bir tartışma ortamı yaratarak, politika yapıcıların dikkatini bu gibi konulara çekmeyi amaçlayan yan etkinliklerine büyük önem atfediyor.