ANASAYFA ARŞİVİ
2013
Toros Tarım'dan Mevsimlik Tarım İşçilerine Destek

Tekfen Holding iştiraklerinden Toros Tarım ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ve Hollanda Büyükelçiliği katkılarıyla, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye Ofisi (UNFPA) yürütücülüğünde geliştirilen “Mevsimlik Tarım İşçileri ve Ailelerinin Sağlığının Geliştirilmesi Programı” zorlu koşullarda çalışan ve yoksullukla mücadele eden mevsimlik göçebe tarım işçilerinin özellikle hastalıklarının önlenmesine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Program kapsamında yapılacak uygulamaları paylaşmak ve mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarını yerinde görmek amacıyla 14 Kasım'da Şanlıurfa’ya düzenlenen basın toplantısına Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Temsilcisi Dr. Zahidul Huque, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Halil Mutlu ve Harran Üniversitesi Tarımda İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Zeynep Şimşek ile Toros Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Esin Mete katıldı.

Esin Mete, konuşmasında “Mevsimlik tarım işçilerini bilinçlendirmeye ve tarımsal üretimde verimliliği artırmaya yönelik her türlü çabaya destek veriyoruz. Tarım, geçmişte olduğu gibi günümüzde de ülke kalkınmasının temel araçlarından biri konumundadır. Türkiye’nin en büyük tarımsal sanayi grubu olarak, en ücra köylere kadar ulaşan organizasyonumuz yoluyla, çiftçimizi ve tarımsal faaliyetlerin parçası olan tüm paydaşları yakından tanıyoruz; onların problemlerini yerinde görüyor, gelişmeleri yakından izliyoruz. Türk tarımının kronikleşmiş, çözüm bekleyen ve her türlü katkıya muhtaç alanlarından biri, mevsimlik tarım işçileri konusudur. Toros Tarım olarak, Mevsimlik Tarım İşçileri ve Ailelerinin Sağlığının Geliştirilmesi Programı’na destek vermeyi, tarıma karşı sorumluluğumuzun bir gereği sayıyoruz” dedi.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ve Harran Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaların, mevsimlik gezici tarım işçisi olan birey ve aileler arasında yoksulluk sınırının çok uç noktalarda olduğunu ortaya koyduğunu ifade eden Mete, “Dünyada olduğu gibi ülkemizde de mevsimlik tarım işçilerinin en önemli sorunu olarak yeterli düzeyde temiz ve güvenli barınma koşullarına sahip olmaması geliyor. Bu gruplara yönelik özel hizmet programları geliştirilmesi çok önemli. Toros Tarım olarak; bu program kapsamında diğer paydaşlarımız ile birlikte ilk amacımız, mevsimlik tarım işçilerinin çalışma hayatında eşit haklardan yararlanabilmelerine katkı sağlamak. Bunun yanı sıra bu alanda yeni politikalar geliştirilmesi ve toplumsal duyarlılık ve farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

Mevsimlik Tarım İşçileri ve Ailelerinin Sağlığının Geliştirilmesi Programı kapsamında mevsimlik göçebe tarım işçisi ailelerinin ihtiyaçlarının saptanması, bireylere yönelik sağlık okur-yazarlığını artıracak uygun sağlık davranışlarının geliştirilmesi, sağlık sisteminin güçlendirilmesi, toplumu güçlendirme ve sağlıklı toplum politikaları geliştirmek için sektörler arası işbirliğine yönelik öneriler geliştirilecek.